Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i skovbrugsvidenskab.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

 • Naturressourcer med specialisering i naturforvaltning fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
 • Naturressourcer med specialisering i enten naturforvaltning, miljøvidenskab eller miljøøkonomi fra Københavns Universitet
 • Skov- og landskabsingeniører (professionsbachelor) fra Københavns Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Ansøgere med en relateret Bachelor i:

 • Jordbrugsøkonomi, antropologi, bioteknologi, biologi, økonomi, geografi og geoinformatik, geologi-geoscience, landskabsarkitektur, jura, matematik-økonomi, statskundskab, sociologi eller samfundsvidenskab fra Københavns Universitet.
 • Agrobiologi, biologi, økonomi, geoscience, matematik, matematik-økonomi, jura, statskundskab, offentlig politik og økonomi eller samfundsfag fra Aarhus Universitet.
 • Biologi, bioteknologi, Economics and Buisness Administration, geografi, globale forretningssystemer, jura, matematik, matematik-økonomi, statskundskab, samfundsvidenskab eller Sustainable Biotechnology fra Aalborg Universitet.
 • Naturvidenskab, Samfundsvidenskab eller statskundskab fra Roskilde Universitet.
 • Biologi, økonomi, jura, matematik, matematik-økonomi, statskundskab eller samfundsvidenskab fra Syddansk Universitet.
 • Bioteknologi, kemi og teknologi, vand bioressourcer og miljøforvaltning eller kvantitativ biologi og sygdomsmodellering fra Danmarks Tekniske Universitet.
 • Andre bachelor grader indenfor områderne business, udviklingsstudier, økologi, miljøvidenskab, finans, makroøkonomi, mikroøkonomi, ledelse, organisering, planlægning eller lignende områder fra andre danske, nordiske eller internationale universiteter.

kan blive optaget hvis deres uddannelse indeholder følgende:

 • Et minimum på 7,5 ECTS point indenfor mindst to af de følgende3 bredt definerede retninger af bæredygtighed:
  1. Økologi/biologi: kompetencer/viden omkring opbygningen og funktionen af skovene, og/eller andre økosystemer f.eks. indenfor akademiske områder såsom botani, zoologi, befolknings-/samfundsbiologi, systemøkologi, plantefysiologi, biogeokemi, cytologi, jordvidenskab og biogeokemi.
  2. Økonomi/statistik: kompetencer/viden indenfor matematik/statistik or/elle den finansielle tankegang, økonomiske teorier ved makro- eller mikroniveau eller omkring forretning, organisering og ledelse.
  3. Samfundsvidenskab/jura/planlægning: kompetencer/viden omkring samfundet, mennesker, planlægning og regulering f.eks. indenfor de akademiske områder såsom statskundskab, jura, fysisk planlægning, humangeografi, sociologi, antropologi, udviklingsstudier eller socialpsykologi.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav. Læs mere om sprogkravet her.