Faglig profil og job

Kandidater i skovbrugsvidenskab er eftertragtede, og uddannelsen giver rig mulighed for at gøre karriere i såvel Danmark som internationalt. Vælger du dette studium, opnår du kompetencer, som:

 • gør dig i stand til at forvalte skov- og naturarealer på en måde, som ikke belaster miljøet og klimaet.
 • klæder dig på til at rådgive og lede virksomheder, der lever af produktion baseret på naturressourcer på en måde, som både giver økonomisk overskud og tager hensyn til miljøet.
 • gør det muligt for dig at bidrage til, at man ved hjælp af lovgivning finder en bæredygtig balance mellem økologi, økonomi og verdenssamfundets behov for og krav til skov- og naturområder.

Uddannelsen giver dig desuden viden og værktøjer inden for blandt andet:

 • skoves biologi, jordbund og økologiske kredsløb.
 • økonomi, ledelse og de regler og love, der styrer vores brug af skov og natur.
 • strategisk og holistisk ledelse, planlægning og forvaltning.
 • hvordan man tager ansvar og omsætter idéer og visioner til handling.
 • hvordan man skal samarbejde og forhandle for at løse konflikter.

Uddannelsen giver gode muligheder for studieophold i udlandet.

Jobmuligheder

Kandidater i skovbrugsvidenskab bliver ansat i både den offentlige og private sektor og kan arbejde med skov, natur og miljø over hele verden, fx kan du arbejde:

 • som fuldmægtig eller chef i et ministerium, fx Miljøministeriet
 • med natur og miljø i kommunerne
 • som natur- og miljøchef i kommunerne
 • med at lede og gennemføre naturgenopretningsprojekter
 • som naturvejleder eller anden formidling på naturområdet
 • med bæredygtig ledelse og projektledelse i private firmaer, fx inden for corporate social sustainability (CSR)
 • som projektleder i rådgivende konsulentfirmaer
 • som skovrider eller forstfuldmægtig på privat- eller statsskovdistrikt
 • som skovbrugsrådgiver på private skovejendomme i ind- og udland
 • inden for forskning og undervisning på universiteter og andre højere læreanstalter