Undervisning og opbygning

Uddannelsen består af obligatoriske kurser, temakurser, valgfag og et speciale. Undervisningen omfatter forelæsninger, seminarer, praktiske og teoretiske øvelser, ligesom der er en del projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper.

Der er et veletableret samarbejde mellem studerende og erhvervsliv, som giver dig gode muligheder for at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation. Det vil give dig en unik erfaring og et godt netværk.

Du har også mulighed for at tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Kurser og speciale

På første år har du et temakursus, som fokuserer på skov og naturs økologi og håndteringen af dem. Du lærer om skoves og naturens funktioner, og du anvender din viden til at løse cases fra virkeligheden.

En del af uddannelsen er reserveret til begrænset valgfrie og valgfrie kurser, som giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for de fagområder, du synes er mest interessante. Du kan fx udvikle dine kompetencer inden for økonomi, tropisk skovbrug, ledelse og kommunikation.

Ekskursioner og feltarbejde er væsentlige elementer i uddannelsen. Det giver dig mulighed for at lære at løse problemstillinger i fx private virksomheder eller organisationer. Du kan også vælge at arbejde frivilligt, eller du kan tage en del af din uddannelse i udlandet.

Sidst i studiet har du kurset "Forest and Nature Management Planning", der samler op på al din viden, som du skal bruge i sammenhæng til at lave en langsigtet helhedsplan for, hvordan et givet område skal forvaltes.

Speciale 

Specialet udgør afslutningen på din uddannelse. Du kan lave et projekt, som fx tager udgangspunkt i et konkret område, en virksomhed, en teori, eller en aktuel problemstilling.
 
Du kan både skrive alene eller i en gruppe. Når du har lavet dit speciale, får du titlen cand.silv. (candidatus/candidata silvinomiae) 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen kan være opbygget på flere måder, afhængigt af længden af dit speciale og hvornår du starter på uddannelsen. Du kan skrive speciale på 30 ECTS eller 45 ECTS. Du kan starte på uddannelsen enten i september eller februar.

Speciale på 30 ECTS, studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Thematic Course: Ecology and Management of Forests and Other Semi-Natural Terrestrial Ecosystems Conflict Management Natural Resource Sampling and Modelling Forest and Nature Management Planning
Applied Economics of Forest and Nature Begrænset valgfrit kursus
2. år Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus Valgfrit kursus

 

Speciale på 45 ECTS, studiestart i september:

 

Speciale på 30 ECTS, studiestart i februar:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Thematic Course: Ecology and Management of Forests and Other Semi-Natural Terrestrial Ecosystems Conflict Management
Valgfrit kursus Valgfrit kursus Applied Economics of Forest and Nature
2. år  Natural Resource Sampling and Modelling Forest and Nature Management Planning Speciale
Begrænset valgfrit kursus

 

Speciale på 45 ECTS, studiestart i februar:

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét af nedenstående kurser:

Hvis du skriver speciale på 30 ECTS, skal du vælge kurser fra nedenstående liste svarende til 15 ECTS.