Faglig profil og job
 - Sociologer skaber social forandring

Din sociologiske faglighed

Problematikker i samfundet

Som sociolog er du interesseret i, hvordan og hvorfor det moderne samfund hænger sammen – og hvordan du kan bidrage til at skabe social forandring dér, hvor behovet opstår. Du undersøger de sociale relationer, der forbinder mennesker til hinanden og til samfundet. Dit fokus på relationer betyder, at du anskuer en problematik i en social sammenhæng og ikke som et isoleret fænomen.

Sociologiske metoder

En forudsætning for at skabe social forandring, er, at du finder, belyser og forstår de dybereliggende årsager til en problematik. Din sociologiske værktøjskasse indeholder både kvalitative og kvantitative metoder. Det betyder, at du kan kombinere forskellige metoder og sammensætte det bedst mulige undersøgelsesdesign til at belyse en problematik.

Sociologers tværgående blik

Når du kender de dybereliggende årsager, kan du skabe rum for mulige løsninger. De gode løsninger går ofte på tværs af organisationer og fagligheder. Som sociolog forstår og forener du forskellige interesser og synspunkter, og du skaber derved et mere nuanceret billede af en problematik. Med det blik bidrager du til at udvikle holdbare og langsigtede løsninger, der skaber social forandring.

Jobmuligheder

Sociologiuddannelsen har et bredt jobsigte, da du kan anvende din sociologiske faglighed mange steder på arbejdsmarkedet. Du har gode muligheder for at specialisere dig i løbet af kandidatuddannelsen alt efter dine faglige interesser – se linket nedenfor om undervisning og opbygning.

Med en kandidatgrad i sociologi kan du blandt andet arbejde med organisations- og medarbejderudvikling, offentlig forvaltning, forskning, politikudvikling, evaluering, adfærdsændringer og kulturanalyser.

Sociologer finder arbejde inden for alle sektorer og brancher – i det offentlige, i det private erhvervsliv og i NGO’er. I denne pjece beskriver otte tidligere sociologistuderende via små citater, hvordan de anvender deres sociologiske faglighed på arbejdsmarkedet.