Ansøg som studerende eller tidligere studerende

Hvis du er optaget på en kandidatuddannelse nu eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om optagelse/genoptagelse, genindskrivning, overflytning eller studieskift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsfrist for genoptagelse, genindskrivning, overflytning og studieskift

 • 1. marts med studiestart 1. september.
  (Ansøgningsportalen åbner 16. januar.)
 • 15. oktober med studiestart 1. februar. 
  (Ansøgningsportalen åbner 15. august.)

Du kan søge efter fristerne, hvis du søger om genindskrivning, studieskift eller overflytning. Vi kan ikke garantere, at vi kan nå at behandle din ansøgning inden førstkommende studiestart. Du skal sende en ansøgning via Ansøgningsportalen. Du finder links til denne under de forskellige kategorier nedenfor.

Hvornår får du svar?

Du skal forvente tre måneders sagsbehandlingstid regnet fra ansøgningsfristen, hvis du søger inden fristen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du søger ind på en uddannelse, skal du opfylde alle adgangskravene, og der skal være ledige pladser på uddannelsen.

Du sender din ansøgning via Ansøgningsportalen. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du Ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i Ansøgningsportalen.

 2. Udfyld din ansøgning.

 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.

 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.

 5. Send din ansøgning.

 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og på Ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads. Se evt. Brugervejledningen til Ansøgningsportalen.

Svar på din ansøgning

Der går op til 3 måneder, fra du har sendt din ansøgning, til den er behandlet. Vi ser først på din ansøgning efter ansøgningsfristen.

Hold øje med ansøgningsportalen

Du skal jævnligt holde øje med beskeder fra KU i Ansøgningsportalen - både op til og efter ansøgningsfristen. Vi sender ofte rykkere for manglende dokumentation med kort svarfrist i Ansøgningsportalen, og det kan være afgørende for, om du får en studieplads, at du reagerer på beskederne fra os.

Du vil modtage en mail, via den en mailadresse du angiver i din ansøgning, om, at der er en besked til dig i Ansøgningsportalen (husk at tjekke dit spamfilter).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overflytning til KU

Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme heltidsuddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om overflytning, hvis:

 • Du er fuldtidsstuderende på samme kandidatuddannelse på et andet dansk universitet.
 • Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på (jf. dens gældende studieordning).
 • Der er ledige pladser.
 • Du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Vær opmærksom på, at dine tidligere eksamensforsøg (både beståede og ikke-beståede) stadig vil gælde. Din maksimale studietid vil ligeledes fortsætte fra din tidligere indskrivning.

NB.: Husk at tjekke ansøgningsportalen løbende for vigtige beskeder. 

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om overflytning inden for 1. studieår. Kontakt studievejledningen for yderligere information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

Beståede videregående uddannelser

Ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

 • Du har pligt til at søge om merit for tidligere uddannelse (se nedenfor under Regler du skal kende). 

Oversigt over kurser/fagelementer

 • Oversigt over kurser/fagelementer på din igangværende uddannelse med bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, som er underskrevet af den udstedende uddannelsesinstitution. Skal vedlægges både på dansk og engelsk.
 • Oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.

Bevis fra din adgangsgivende uddannelse

 • Upload dit eksamensbevis fra din afsluttede, adgangsgivende bacheloruddannelse.

Yderligere dokumentation

 • Beskrivelser af beståede kurser, gerne inkl. bibliografi.
 • Studieordning for din nuværende uddannelse eller et link til denne.

Dokumentation hvis du ikke er nordisk statsborger

 • Det er påkrævet, at du dokumenterer dit statsborgerskabsstatus ved at uploade en kopi af dit pas, såfremt du ikke er nordisk eller EU-statsborger.Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er indehaver af et pas, kan du uploade en kopi af dit nationale ID-kort for indledende bedømmelse.

 • Hvis du er non-EU/EØS borger, som på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark med en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, er det også nødvendigt, at du uploader en kopi et gyldigt dansk opholdskort (både forside og bagside) til den digitale ansøgningsportal, herunder følgebrevet fra SIRI.

Regler du skal kende

Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
Læs om merit for tidligere uddannelse.

 

 

 

 

 

 

Studieskift

Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden heltidsuddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om studieskift, hvis:

 1. Du er fuldtidsstuderende på en kandidatuddannelse på et dansk universitet

 2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på

 3. Der er ledige pladser

 4. Du opfylder uddannelsens adgangskrav

Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet om søge om optagelse eller genoptagelse. Bemærk fristen er 1. marts for ansøgning om optagelse eller genoptagelse. 

NB.: Husk at tjekke ansøgningsportalen løbende for vigtige beskeder. 

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om studieskift inden for første studieår. Kontakt studievejledningen for yderligere information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

Beståede videregående uddannelser

Ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

 • Du har pligt til at søge om merit for tidligere uddannelse (se nedenfor under Regler du skal kende). 

Oversigt over kurser/fagelementer

 • Oversigt over kurser/fagelementer på din igangværende uddannelse med bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, som er underskrevet af den udstedende uddannelsesinstitution. Skal vedlægges både på dansk og engelsk.
 • Oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.

Bevis fra din adgangsgivende uddannelse

 • Upload dit eksamensbevis fra din afsluttede, adgangsgivende bacheloruddannelse.

Yderligere dokumentation

 • Beskrivelser af beståede kurser, gerne inkl. bibliografi.
 • Studieordning for din nuværende uddannelse eller et link til denne.

Dokumentation hvis du ikke er nordisk statsborger

 • Det er påkrævet, at du dokumenterer dit statsborgerskabsstatus ved at uploade en kopi af dit pas, såfremt du ikke er nordisk eller EU-statsborger. Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er indehaver af et pas, kan du uploade en kopi af dit nationale ID-kort for indledende bedømmelse.

 • Hvis du er non-EU/EØS borger, som på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark med en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, er det også nødvendigt, at du uploader en kopi et gyldigt dansk opholdskort (både forside og bagside) til den digitale ansøgningsportal, herunder følgebrevet fra SIRI.

Regler du skal kende

Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
Læs om merit for tidligere uddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme heltidsuddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om genindskrivning, hvis:

 1. Der er ledige pladser på uddannelsen.

 2. Du var fuldtidsstuderende på samme kandidatuddannelse på KU eller et andet dansk universitet.

 3. Du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på.

 4. Det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt. De 5 måneder tæller fra den dato du blev udmeldt til den dato, du bliver indskrevet, dvs. 1. februar eller 1. september. (Gælder kun hvis du er tidligere studerende på samme uddannelse på KU).

 5. Du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Ved genindskrivning starter du som oftest på den nyeste studieordning. Har du været indskrevet på en anden studieordning, er det muligt, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres.

Vær opmærksom på, at dine tidligere eksamensforsøg (både beståede og ikke-beståede) stadig vil gælde. Din maksimale studietid vil ligeledes fortsætte fra din tidligere indskrivning.

NB.: Husk at tjekke ansøgningsportalen løbende for vigtige beskeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

Beståede videregående uddannelser

Ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

 • Du har pligt til at søge om merit for tidligere uddannelse (se nedenfor under Regler du skal kende). 

Oversigt over kurser/fagelementer

 • Upload dokumentation for de kurser/fagelementer, du har bestået på den uddannelse, du søger om genindskrivning på. 

Bevis fra din adgangsgivende uddannelse

 • Upload dit eksamensbevis fra din afsluttede, adgangsgivende bacheloruddannelse.

Yderligere dokumentation

 • En redegørelse for, hvordan din mulighed for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, så det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen som fuldtidsstuderende. Redegørelsen må max fylde ½ side. Du skal derudover uploade dokumentation, der viser, at din mulighed for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, fx en lægeerklæring eller dokumentation for, at du ikke længere har erhvervsarbejde på fuld tid.
  (Gælder kun ansøgere, der har brugt sine eksamensforsøg, sin maksimale studietid, ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav). Læs mere om hvilken dokumentation, du skal uploade

 • En studieplan for dit resterende studium, hvor du læser på fuld tid efter genindskrivning. Du kan eventuelt få hjælp til at udarbejde en studieplan hos din studievejleder.
  (Gælder kun ansøgere, der har overskredet den maksimale studietid)

Dokumentation hvis du ikke er nordisk statsborger

 • Det er påkrævet, at du dokumenterer dit statsborgerskabsstatus ved at uploade en kopi af dit pas, såfremt du ikke er nordisk eller EU-statsborger. Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er indehaver af et pas, kan du uploade en kopi af dit nationale ID-kort for indledende bedømmelse.

 • Hvis du er non-EU/EØS borger, som på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark med en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, er det også nødvendigt, at du uploader en kopi et gyldigt dansk opholdskort (både forside og bagside) til den digitale ansøgningsportal, herunder følgebrevet fra SIRI.

Regler du skal kende

Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
Læs om merit for tidligere uddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Optagelse og genoptagelse

Du skal søge om optagelse eller genoptagelse, hvis du har bestået mindre end 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på, eller hvis dine kurser er taget på deltidsuddannelse eller en institution uden for Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om optagelse eller genoptagelse, hvis

 1. du har bestået mindre end 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på

 2. du var fuldtidsstuderende på samme kandidatuddannelse på KU eller et andet dansk universitet

 3. Du opfylder uddannelsens adgangskrav

Hvis du har studeret på Københavns Universitet, og vil genoptages på samme uddannelse, skal du være opmærksom på.

 • det skal minimum være 5 måneder siden, du blev udmeldt. Du skal altså senest være udmeldt af uddannelsen 1. april for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen samme år med start 1. september.

 • hvis du blev udmeldt fra uddannelsen eller var forhindret i at fortsætte på uddannelsen, skal du uploade dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

 • dine beståede eksamener, eksamensforsøg (og brugte SU-klip) vil som udgangspunkt stadig blive overført, selvom du starter forfra på uddannelsen. Din maksimale studietid vil ligeledes fortsætte fra din tidligere indskrivning. Kommer du fra en ældre studieordning, vil der være undtagelser, og du kan miste merit.

 • du kan kun blive optaget, hvis vi vurderer, at du kan gennemføre uddannelsen, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Du finder link til ansøgningsportalen under den enkelte uddannelses sider om Ansøgning og optagelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger'. 

Du kan se krav til dokumentation på den enkelte uddannelse på siderne om Ansøgning og optagelse. 


Søger du genoptagelse og har du opbrugt din maksimale studietid og/eller dine eksamensforsøg, skal du yderligere uploade: 

 • En redegørelse for, hvordan din mulighed for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, så det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen som fuldtidsstuderende. Du skal derudover uploade dokumentation, der viser, at din mulighed for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, fx en lægeerklæring eller dokumentation for, at du ikke længere har erhvervsarbejde på fuld tid.
  (Gælder kun ansøgere, der har brugt sine eksamensforsøg, sin maksimale studietid, ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav). Læs mere om hvilken dokumentation, du skal uploade

 • En studieplan for dit resterende studium, hvor du læser på fuld tid efter genindskrivning. Du kan eventuelt få hjælp til at udarbejde en studieplan hos din studievejleder.
  (Gælder kun ansøgere, der har overskredet den maksimale studietid)

Dokumentation hvis du ikke er nordisk statsborger

 • Det er påkrævet, at du dokumenterer dit statsborgerskabsstatus ved at uploade en kopi af dit pas, såfremt du ikke er nordisk eller EU-statsborger.Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er indehaver af et pas, kan du uploade en kopi af dit nationale ID-kort for indledende bedømmelse.

 • Hvis du er non-EU/EØS borger, som på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark med en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, er det også nødvendigt, at du uploader en kopi et gyldigt dansk opholdskort (både forside og bagside) til den digitale ansøgningsportal, herunder følgebrevet fra SIRI.

Regler du skal kende

Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
Læs om merit for tidligere uddannelse.