Kandidat i spansk sprog og kultur – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i spansk sprog og kultur på Københavns Universitet

Kandidat i spansk sprog og kultur

På kandidatuddannelsen i spansk sprog og kultur arbejder du med komplekse problemstillinger inden for den spansktalende verdens historie, samfund, kultur, litteratur, sprog og idehistorie i både en national og en international sammenhæng.

På kandidatuddannelsen bliver du fortrolig med sproget på højt niveau, og du kommer til at tale og skrive et korrekt og flydende spansk.

Ud over stærke sproglige kompetencer vil du blandt andet få kompetencer inden for internationalt samarbejde og international politik, interkulturelle kompetencer og inden for litterær oversættelse og formidling.

Du kan målrette din uddannelse til et job i gymnasieskolen ved at vælge gymnasieprofilen og tage projektorienteret forløb på et gymnasium. Men der er mange andre muligheder. Du kan tone din uddannelse i en særlig retning via tilvalgskurser og projektorienteret forløb, hvor du prøver dine kompetencer af i praksis for eksempel ved en ambassade, i en virksomhed eller en organisation. Dermed kvalificerer du dig til job i virksomheder, offentlig administration, kulturinstitutioner, ministerier, danske ambassader i udlandet, danske NGO’er og internationale organisationer og virksomheder.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgningen og optagelse.