Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Spansk sprog og kultur fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Spanske og spanskamerikanske studier fra Syddansk Universitet 
  • Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur fra Aarhus Universitet. 

Læs om ansøgningsproceduren.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på spansk sprog og kultur sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.