På kandidatuddannelsen i spansk sprog og kultur har du mulighed for at komme i et projektorienteret forløb i en organisation eller virksomhed. På den måde kan du afprøve dig selv i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til de kompetencer, du er ved at opbygge. Du bliver derved bedre rustet til at finde arbejde efter uddannelsen.

At tage et projektorienteret forløb i løbet af studietiden er et meget nærliggende redskab til at få viden, erfaring og kontakter til arbejdsmarkedet ved at afprøve og udbygge dine kompetencer og udvikle netværk. Det kan give nye perspektiver på din uddannelse og dermed gøre dig mere bevidst om præcis dine faglige styrker og kvaliteter. Du kan aflægge praktik på din kandidatuddannelse som 15 ECTS.

Over 100 studerende på Instituttet har benyttet sig ordningen, siden den startede i 2001. De studerende har enten været i projektorienterede forløb i virksomheder i Danmark eller i udlandet, og i mange tilfælde har der været så stort, gensidigt udbytte af forløbet, at den studerende efterfølgende er blevet tilbudt ansættelse.