Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen. 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

 • Bacheloruddannelse med centralt fag i et sprog (eksempelvis dansk, fransk eller kinesisk)
 • Lingvistik
 • Audiologopædi
 • Retorik
 • Filosofi
 • Pædagogik
 • Psykologi
 • Sociologi
 • Den Humanistiske Bacheloruddannelse/en bacheloruddannelse med HUM-BAS fra RUC
 • International virksomhedskommunikation fra CBS
 • Business, Language and Culture fra CBS.

Læs om ansøgningsproceduren

Ansøgere med anden bachelor

Hvis du ikke har en af de bacheloruddannelser, der er nævnt ovenfor, kan du stadig søge om optagelse. Det Humanistiske Fakultet skal i det tilfælde vurdere, om den bacheloruddannelse du har, giver dig tilsvarende kvalifikationer.

Hvis du har en anden bacheloruddannelse med min. 1 årsværk (60 ECTS point) indenfor et eller flere af områderne: audiologopædi, formidling, kommunikation, lingvistik, psykologi, pædagogik, retorik, sociologi, og/eller filosofi, sprog, sprogpsykologi har du muligvis adgang, men Det Humanistiske Fakultetet skal vurdere, om din bacheloruddannelse, giver adgang til kandidatuddannelsen.

Læs om ansøgningsproceduren

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller kunne dokumentere dansk på et tilsvarende niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.