Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i sprogpsykologi. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i sprogpsykologi:

 • Bacheloruddannelse med centralt fag i et sprog (fx dansk, fransk eller kinesisk)
 • Bacheloruddannelse i lingvistik
 • Bacheloruddannelse i audiologopædi
 • Bacheloruddannelse i retorik
 • Bacheloruddannelse i filosofi
 • Bacheloruddannelse i pædagogik
 • Bacheloruddannelse i psykologi
 • Bacheloruddannelse i sociologi
 • Den Humanistiske Bacheloruddannelse/en bacheloruddannelse med HUM-BAS fra RUC
 • Bachelor i international virksomhedskommunikation fra CBS
 • Bachelor I Business, Language and Culture fra CBS.
 • International Bachelor in Humanities fra RUC

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen.

Læs om hvordan du søger ind

 

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

 • en akademisk bacheloruddannelse med mindst 60 ECTS inden for et eller flere af områderne: audiologopædi, formidling, kommunikation, lingvistik, psykologi, pædagogik, retorik, sociologi, filosofi, sprog og/eller sprogpsykologi.

Læs om hvordan du søger ind

 

Hvis du ikke har et nordisk statsborgerskab (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) skal du inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Vi skal have modtaget dokumentation for dine danskkundskaber:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)

Hvis du har en dansksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet skal du uanset statsborgerskab ikke dokumentere danskkundskaber. 

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.