Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis din bacheloruddannelse automatisk opfylder adgangskravene, er nedenstående information relevant for dig.

Hvornår skal du søge?

Du kan søge om optagelse en gang om året.

  • Studiestart 1. september
    Ansøgningsfrist: 1. marts (åbent for ansøgning fra 16. januar).
    Svarperiode: 1. marts til 10. juni (svar sendes løbende).
    Evt. ledige pladser: 1.-15. juni (svar sendes løbende).

Hvis du har overskredet tidsfristerne, har du mulighed for at søge om dispensation.

Husk at tjekke din ansøgning løbende

Efter ansøgningsfristen er det meget vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Universitetet sender løbende tilbud om optagelse via ansøgningsportalen. Hvis du modtager tilbud om en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen. Hvis du ikke bekræfter rettidigt (tidsfristen vil fremgå af dit svarbrev), mister du pladsen.

Hvordan søger du?

Du skal oprette din ansøgning i Den digitale ansøgningsportal, hvor du også uploader dine bilag. Bemærk, at du maksimalt må oprette tre ansøgninger til uddannelser på KU med samme studiestart. Ansøgninger derudover vil blive annulleret.

Den digitale ansøgningsportal fungerer bedst, når du bruger Firefox som browser. Hold eventuelt brugervejledningenåben, mens du udfylder din ansøgning.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information der, hvor du bliver bedt om det. Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Bilag og dokumentation 

Upload af bilag i Ansøgningsportalen
Et eksamensbevis, der dokumenterer bestået bacheloruddannelse med dato, eller officiel udskrift af resultater på igangværende uddannelse med datoer.

'Beståede videregående uddannelser' eller

'Ikke beståede videregående uddannelser'

Dokumentation for beståede fag og kurser på tidligere uafsluttet eller gennemført kandidatuddannelse jf. oplysningspligt (se nedenfor).Upload dokumentation for alle beståede uddannelseselementer på tidligere uafsluttede kandidatuddannelser

En motiveret ansøgning (maks. 2 sider), der beskriver:

1. Hvordan og hvorfor dine tidligere uddannelseserfaringer og evt. andre erfaringer af erhvervsmæssig karakter relevante for din lyst og evne til at gennemføre kandidatuddannelsen i sprogpsykologi.

2. Hvad du især forventer at lære ved at gennemføre en kandidatuddannelse i sprogpsykologi. Hvorfor motiverer det dig? Har du gjort dig overvejelser om, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud, herunder emner, du vil beskæftige dig med?

3. De karrieremæssige årsager til, at du ønsker at tage en kandidatuddannelse i sprogpsykologi.

Hvis du ikke har gennemført din bachelor-uddannelse på normeret tid, bør du redegøre for årsagerne til forsinkelsen.


Ekstra dokumentation

Oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

Dataudveksling – nemt at sende dokumentation

Er din uddannelse fra KU, AU, AAU, SDU, ITU eller RUC, kan du overføre dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Se brugervejledningen til ansøgningsportalen

Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at KU modtager dokumentationen. Du skal selv uploade dokumentationen, hvis det ikke overføres via dataudvekslingen.