Faglig profil og job

Færdiguddannede kandidater i sprogpsykologi har indgående viden om kommunikationsprocesser, psykologiske dynamikker og sprogbrug, samt kompetencer til at omsætte denne viden til arbejde med kommunikation i praksis. Sprogpsykologisk viden bruges bl.a. når man vurderer behovet for en kampagne og tilrettelægger den, når man vejleder ledere og HR-personale i at afholde vigtige samtaler,  når man udvikler teknologiske løsninger på kommunikative behov og når man skal vurdere kommunikations vellykkethed.

Mød færdige kandidater fra sprogpsykologi

Martin arbejder som kommunikationsmedarbejder i Skattestyrelsen. Han fortæller her, hvordan han fik jobbet efter at have færdiggjort sin uddannelse i sprogpsykologi.

Rebecca er kommunikationsrågiver hos Forbrugerrådet Tænk og oplever at hendes uddannelse i sprogpsykologi føjer en ekstra dimension til arbejdet med kommunikation.

Kompetencer

I løbet af kandidatuddannelsen tilegner de studerende sig fire overordnede kompetencer i relation til sprogpsykologisk faglighed: teori, analyse, metode og formidling. Hvert af de faste moduler på uddannelsen retter sig særligt mod en af disse kompetencer:

  • "Indføring i sprogpsykologi – det tværfaglige grundlag" samt "Indføring i sprogpsykologi – forståelsens psykologi": teoretisk refleksion
  • "Sprogpsykologisk kommunikationsanalyse": analytiske evner
  • "Sprogpsykologiske metoder": metodisk bevidsthed
  • "Sprogpsykologisk formidling": formidlingsmæssige færdigheder

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Jobmuligheder

Der er en tæt kontakt mellem underviserne og studerende på sprogpsykologi og de færdige kandidater blandt andet gennem et årligt karrierearrangement på uddannelsen.

Kandidaternes stillingsbetegnelser fordeler sig i fem overordnede kategorier, som du kan læse mere om her:

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.