Forskning på faget

Forskningen på sprogpsykologi retter sig mod at belyse menneskers muligheder for at opnå fælles forståelse gennem sproglig udveksling. Det foregår ved at integrere teoretiske perspektiver og metoder fra henholdsvis sprogvidenskab og psykologi.

Forskningen retter sig blandt andet mod ansigt-til-ansigt kommunikation i sundhedsfaglige sammenhænge. Eksempler på forskningsspørgsmål er: hvordan kommunikerer henholdsvis praktiserende læger og psykiatere med patienter om patienternes indre følelsesmæssige tilstande? Hvordan indgår tanke- og talegengivelse i henholdsvis lægers og psykiateres redegørelser for forståelse af patienter med depression? Hvordan opnår læger og patienter i almen praksis fælles forståelse omkring patienternes somatiske lidelser, herunder symptomer som evt. kræver antiobiotisk behandling?

Forskningen retter sig også mod ansigt-til-ansigt kommunikation i andre sammenhænge. Forskningsspørgsmålene tæller blandt andet: Hvilken betydning har sprogskifte for fælles forståelse? Hvordan kan en interviewer og en interviewet opnå fælles forståelse omkring rammen for aktiviteten? Hvordan etableres forståelse i sprogligt mangfoldige miljøer? Hvordan skabes og vedligeholdes fælles forståelse om sociale grupperinger og identitetskategorier gennem sprogbrug?

Forskerne arbejder med sprogvidenskabelige tilgange som konversationsanalyse, funktionel lingvistik, pragmatik og sociolingvistik. Forskerne arbejder endvidere med psykologiske teoridannelser som socialpsykologi, symbolsk interaktionisme, psykodynamik og mentaliseringsteori.