Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i sprogpsykologi er på to år. Uddannelsen afsluttes med et speciale.

Uddannelsen har tre obligatoriske elementer som udbydes kontinuerligt: Sprogpsykologisk analyse og metode, Sprogpsykologisk formidling og det afsluttende speciale. Derudover har uddannelsen to andre kontinuerligt udbudte, men ikke obligatoriske kurser: Indføring i sprogpsykologi: det tværfaglige grundlag og Indføring i sprogpsykologi: forståelsens psykologi. Uddannelsen tilbyder også kurser, hvis titler og indhold kan variere fra semester til semester (i studieordningen hører disse kurser under de sprogpsykologiske emner). De sprogpsykologiske emner er tilpasset forskningsaktuelle områder.

Hvis du gerne vil til udlandet i forbindelse med din kandidatuddannelse, er det oplagt at rejse ud på 3. semester. Dette semester er også det oplagte i tilfælde af, at du ønsker at komme i praktik i forbindelse med et projektorienteret forløb. Du har også mulighed for at læse kandidattilvalg (op til 30 ECTS) uden for det centrale fag. Læse mere om de enkelte fagelementer her og i studieordningen.

Herunder kan du se det strukturerede forløb for kandidatuddannelsen i sprogpsykologi:

1. år 1. semester 2. semester

Sprogpsykologisk analyse og metode (15 ECTS)

Sprogpsykologisk formidling (15 ECTS)

Vælg mellem: 

Indføring i sprogpsykologi - det tværfaglige grundlag (15 ECTS)

eller

Sprogpsykologisk emne A (15 ECTS)

Vælg mellem:

Indføring i sprogpsykologi - forståelsens psykologi (15 ECTS)

eller

Sprogpsykologisk emne B (15 ECTS)

 

2. år

3. semester 4. semester

Kandidattilvalg (30 ECTS)

 Speciale (30 ECTS)