Beskrivelse af fagelementer

Sprogpsykologisk analyse og metode

Kandidaten får på dette modul styrket sine sprogbrugsanalytiske såvel som metodiske kompetencer gennem indgående gennemgang af sproglige fænomener, analysetilgange og metoder, der er centrale i studiet af forståelsesprocesser i kommunikation.

Indføring i sprogpsykologi – det tværfaglige grundlag

På dette modul lærer kandidaten om, hvilke muligheder man opnår ved at integrere sprogvidenskabelige og psykologiske indsigter med henblik på at undersøge i hvilket omfang og hvordan individer etablerer fælles forståelse. Dette læringsmål sikres ved at kandidaten introduceres til række nedslag i især centrale psykologiske teorier, hvis pointer efterprøves gennem nærgående analyser af udvalgte sproglige fænomener.

Indføring i sprogpsykologi – forståelsens psykologi

På dette modul opnår kandidaten en indsigt i psykologiske og filosofiske teoridannelser om menneskers evne til at forstå andres mentale tilstande. Kandidaten bliver i stand til at reflektere over og diskutere hvordan evnen til at forstå mentale tilstande hænger sammen med de relationer der etableres mellem mennesker, ikke mindst i professionelle kommunikationssammenhænge.   Kandidaten introduceres for og arbejder selv aktivt med forskellige metoder der kan inddrages i studier af professionelles evne til at forstå mentale tilstande.

Målet er at de studerende kan foretage teoretiske og metodiske diskussioner der knytter sig til mentaliseringsprocesser og desuden arbejde analytisk med studiet af mentaliseringsevner og deres relevans i professionelle kommunikationssammenhænge.

Sprogpsykologisk formidling

Dette modul anlægger teoretiske og praktiske perspektiver på emnet formidling. Eksempler på formidling analyseres og deres forståelsespotentiale diskuteres. De studerende trænes i selv at opspore instruktive eksempler på formidling. Kurset sigter mod udformningen af og kritisk refleksion over en selvvalgt formidlingsopgave. Arbejdet med at give og at modtage brugbar feedback trænes både i grupper og på holdet som helhed.