Udlandsophold

Flere studerende vælger at vente med et studieophold i udlandet til kandidatuddannelsen, fordi det faglige udbytte her er større end på bachelorniveauet. Årlige sommerskoler i Holland og Tyskland kan efter den studerendes eget valg udgøre et supplement til et udlandsophold eller en erstatning for det.

Du har gode muligheder for studieophold i udlandet. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab har aftaler med en lang række universiteter i bl.a. England, Island, Spanien, Tjekkiet, Tyskland m.m.

Der er desuden mulighed for, at du kan søge udlandsophold i Norden med Nordliks og Finnplus eller selv finde et universitet, du vil have studieophold på.