Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i statistik.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

 • Bachelorgrad i forsikringsmatematik, matematik-økonomi eller matematik fra Københavns Universitet, hvis deres bacheloruddannelse indeholder statistik på et målteoretisk grundlag (mindst 15 ECTS-point)
 • Bachelorgrad i matematik med valgfagpakke i matematisk modellering fra Aarhus Universitet
 • Naturvidenskab og it med specialisering i matematik og med kandidat-adgangsfagpakken i statistik fra Københavns Universitet
 • Bachelorgrad i machine learning og datavidenskab, hvis deres bacheloruddannelse indeholder følgende:
  • NMAA05011U Analysis 2 (An2) 7,5 ECTS-point
  • NMAA05015U Mål- og Integralteori (MI) 7,5 ECTS-point
  • NMAB18001U Matematisk Statistik (MatStat) 15 ECTS-point

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Ansøgere med en bachelorgrad inden for lignende områder fra Københavns Universitet eller andre danske, nordiske eller internationale universiteter kan optages hvis deres bacheloruddannelse indeholder:

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav. Læs mere om sprogkravet her.