Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
 • Bacheloruddannelse fra Danmark
 • Udenlandsk bacheloruddannelse
 • ER DU STATSBORGER I STORBRITANNIEN* ELLER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

  * For ansøgere fra Storbritannien: ansøgningsfristen for at søge om optagelse er den 1. marts.  Læs mere her

  Prioritering af ansøgere

  Ansøgningskriterier

  Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. ansøgere med en bachelorgrad i matematik, forsikringsmatematik, matematik-økonomi, naturvidenskab og it med specialisering i matematik og kandidat-adgangsfagpakken i statistik fra Københavns Universitet eller ansøgere med en bachelorgrad i machine learning og datavidenskab, hvis bacheloruddannelsen indeholder følgende kurser: NMAA05011U Analysis 2 (An2) 7,5 ECTS-point, NMAA05015U Mål- og Integralteori (MI) 7,5 ECTS-point og NMAB18001U Matematisk Statistik (MatStat) 15 ECTS-point. 
  2. andre ansøgere med en bachelorgrad fra Københavns Universitet
  3. andre ansøgere

  Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Det totale antal ECTS point indenfor matematik og statistik.