Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Statistik > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme nuveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

Ansøgning og optagelsestal

Antal pladser på uddannelsen: 50

Antal ansøgere i:

  • 2017: 104

Blev alle kvalificerede ansøgere tilbudt optagelse?

  • 2017: Ja
ER DU STATSBORGER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

Prioritering af ansøgere

Der er plads til i alt 50 studerende pr. årgang på denne uddannelse.

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i matematik med valgfagspakken i statistik fra Københavns Universitet som søger optagelse i direkte forlængelse af deres bacheloruddannelse (retskravsbachelorer)
  2. Ansøgere med en bachelorgrad i matematik, forsikringsmatematik, matematik-økonomi, naturvidenskab og it med specialisering i matematik og kandidat-adgangsfagpakken i statistik fra Københavns Universitet
  3. Andre ansøgere med en bachelorgrad fra Københavns Universitet
  4. Andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgend ekriterier:

  • Det totale antal ECTS point indenfor matematik og statistik.