Kvalitativ og/eller kvantitativ samfundsvidenskabelig metode krav

Ansøgere til kandidatuddannelsen i Statskundskab skal dokumentere, at deres adgangsgivende bacheloruddannelse indeholder 15 ECTS indenfor  kvalitativ og/eller kvantitativ samfundsvidenskabelig metode med fokus på metode som redskab.

Problemer indenfor statskundskabsfeltet kan studeres fra mange forskellige vinkler. Når man studerer og arbejder indenfor feltet er det derfor nødvendigt at være bekendt med både kvalitative og  kvantitative metoder til at indsamle og analysere data. Dette indbefatter både at lave et forskningsdesign samt at anvende kvalitative og/eller kvantitative samfundsvidenskabelige metoder.

Det centrale er, at ansøgeren har viden om de forskellige typer af samfundsvidenskabelig metode, kendskab til hvordan man anvender metoderne til at studerede et givent subfelt og samtidig kan studere et studie eller datasæt kritisk på baggrund af de anvendte metoder.

Kurser indenfor kvalitativ og/eller kvantitativ samfundsvidenskabelige metode med fokus på metode som redskab indeholder som oftest et eller flere af de følgende temaer:

 • En generel introduktion til forskningsdesigns i statskundskab og samfundsvidenskab samt relaterede refleksioner over forskningsspørgsmål, valg af forskningsmetode, indsamling af data/empiri og analyse heraf.
 • Et dybdegående og nuanceret kendskab til muligheder samt begrænsninger ved at anvende kvalitativ og/eller kvantitativ metode.
 • Indsamling og forbehandling af data samt tilhørende analyse gennem anvendelse af statistisk software (f.eks.: SPSS, Stata, SAS eller R).
 • En dybdegående introduktion til samt praktisk erfaring med at gennemføre kvalitative interviews og indholdskodning af interviewmateriale.
 • En introduktion til andre kvalitative metoder udover det kvalitative interview f.eks. deltagende observation, etnografiske feltstudier eller samfundsvidenskabelig diskursanalyse.

Hvordan dokumenterer jeg dette adgangskrav i min ansøgning?

Hver ansøger skal skrive en kort forklaring (ca. 1 side) af, hvordan deres adgangsgivende bacheloruddannelse dækker kravet om 15 ECTS indenfor kvalitativ og/eller kvantitativ samfundsvidenskabelig metode med fokus på metode som et redskab.

For at få en grundig vurdering af ansøgningen opfordres ansøger til at skrive specifikt, hvordan ansøgerens bacheloruddannelse lever op til adgangskravet. Dette kan gøres ved at anvende officielle kursusbeskrivelser og samtidig tydeligt forklare, hvor meget af kurset der indeholder kvalitativ og/eller kvantitativ samfundsvidenskabelig metode med fokus på metode som et redskab.

Nogle ansøgere har taget specifikke kurser, som dækker adgangskravet. Disse kurser bærer ofte et af følgende ord i titlen: ”kvalitativ/kvantitativ/forskningsmetoder”, men de kan selvfølgelig også have andre titler.

Andre ansøgere har brugt kvalitativ og/eller kvantitativ samfundsvidenskabelig metode som en del af deres studie også selvom de ikke har haft specifikke kurser med metode. Dette kan f.eks. være som en del af et temabaseret kursus eller som en del af deres bachelorprojekt.

Eksempler på kvantitativ samfundsvidenskabelig metode med fokus på metode som et redskab:

 • Beskrivende statistik
 • ANOVA
 • Lineær regression (OLS)
 • Logistisk regression

Eksempler på kvalitativ samfundsvidenskabelig metode med fokus på metode som et redskab:

 • Interviews
 • Casestudier
 • Proces Tracing
 • Etnografiske feltstudier

Eksempler på hvad der ikke anses for at være kvalitativ og/eller kvantitativ samfundsvidenskabelig metode med fokus på metode som et redskab indenfor Statskundskab:

 • Historisk metode
 • Kvalitativ metode indenfor Jura
 • Videnskabsteori
 • Økonometri