Retskravsbachelor

Hvis du har taget din bacheloruddannelse i statskundskab på KU, er du retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i statskundskab, hvis du lever op til følgende kriterier:

 • Du skal påbegynde din kandidatuddannelse i til førstkommende optagelse, efter du afslutter din bacheloruddannelse. Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen oftest ligger, før du har afsluttet bacheloruddannelsen.
 • Kandidatuddannelsen skal være den naturlige overbygning til bacheloruddannelsens fagområde.
 • Retskravet gælder kun på det universitet, hvor du har taget din bacheloruddannelse.

Hvornår skal du søge?

Du kan søge om optagelse to gange om året.

 • Studiestart 1. september
  Ansøgningsfrist: 1. marts (åbent for ansøgning fra 16. januar).
  Svarperiode: 1. marts til 10. juni (svar sendes løbende).

 • Studiestart 1. februar
  Ansøgningsfrist: 15. oktober (åbent for ansøgning fra 2. september).
  Svarperiode: 15. oktober til 10. december (svar sendes løbende).

Vær opmærksom på, at du sandsynligvis skal søge ind på din kandidatuddannelse, mens du er ved at afslutte din bacheloruddannelse. Hvis du søger senere end førstkommende optagelse, efter du afslutter din bacheloruddannelse, mister du retten til en plads, men kan selvfølgelig stadig søge om optagelse, da du opfylder adgangskravene.

Det er ansøgers eget ansvar at søge rettidigt og i god tid. Det er kun ansøgninger der bliver sendt inden for fristen der behandles.

Vi anbefaler derfor, at du søger tidligst muligt efter Ansøgningsportalen er åbnet.

Hvordan søger du?

Du skal oprette din ansøgning i Den digitale ansøgningsportal, hvor du også uploader dine bilag. Bemærk, at du maksimalt må oprette tre ansøgninger til uddannelser på KU med samme studiestart. Ansøgninger derudover vil blive annulleret.

Den digitale ansøgningsportal fungerer bedst, når du bruger Firefox som browser. Hold eventuelt brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning.

Hvis du har loginproblemer eller andre tekniske udfordringer i forbindelse med at du vil indsende din ansøgning, bedes du kontakte Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på admissions@samf.ku.dk.

I den forbindelse bedes du beskrive problemet i din e-mail samt vedhæfte skærmdumps, som viser det pågældende problem. 


Programfejl på din egen PC og tekniske udfordringer, herunder loginproblemer, i forhold til at indsende en ansøgning, giver ikke i sig selv mulighed for der kan dispenseres fra ansøgningsfristen. Det er kun hvis der opstår systemnedbrud i Den Digitale Ansøgningsportal, at der kan dispenseres fra ansøgningsfristen. I så tilfælde skal du tage et skærmdump som indeholder angivelse af dato og tid og viser fejlen og e-maile dette til admissions@samf.ku.dk.


Den Digitale Ansøgningsportal er et landsækkende system, der omfatter de fleste universiteter i Danmark. Det kan derfor forventes, at der med jævne mellemrum er stor travlhed på serveren især kort tid før deadline. Hvis mange forsøger at komme på systemet på samme tid, kan du risikere at få problemer med at logge på eller fuldføre din ansøgning. Hvis det medfører, at du ikke kan sende din ansøgning inden for fristen, vil din ansøgning ikke blive behandlet, da det ikke er en gyldig grund til ikke at have søgt rettidigt.


Derfor anbefaler vi, at du søger tidligst muligt efter Ansøgningsportalen er åbnet.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Hvis du bliver bedt om at uploade dokumentation for forhold/kvalifikationer, som der ifølge nedenstående dokumentoversigt ikke er krav om, at du skal uploade, skal du blot uploade et blank dokument i det pågældende felt.

Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Bilag og dokumentation 

Upload af bilag i Ansøgningsportalen

Et eksamensbevis, der dokumenterer bestået bacheloruddannelse med dato, eller officiel udskrift af resultater på igangværende uddannelse med datoer.

'Beståede videregående uddannelser'

eller

'Ikke færdiggjorte videregående uddannelser'

Oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

Dataudveksling – nemt at sende dokumentation

Er din bacheloruddannelse fra KU, AU, AAU, SDU, ITU eller RUC, kan du overføre dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Se brugervejledningen til ansøgningsportalen.

Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at Københavns Universitet modtager dokumentationen. Du skal selv uploade dokumentationen, hvis det ikke overføres via dataudvekslingen.