Ansøg som studerende eller tidligere studerende

Hvis du er optaget på en kandidatuddannelse nu eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om optagelse/genoptagelse, genindskrivning, overflytning eller studieskift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du søger ind på en uddannelse, skal du opfylde alle adgangskravene, og der skal være ledige pladser på uddannelsen.

Du sender din ansøgning via Ansøgningsportalen. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du Ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i Ansøgningsportalen.

 2. Udfyld din ansøgning.

 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.

 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.

 5. Send din ansøgning.

 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og på Ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads. Se evt. Brugervejledningen til Ansøgningsportalen.

Svar på din ansøgning

Du kan forvente svar på din ansøgning senest d. 10. juni (studiestart 1. september) / 10. december (studiestart 1. februar).

Efter ansøgningsfristen er det vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Hvis fakultetet beder om yderligere dokumentation, vil du have 7 dages frist til at svare. Hvis du ikke svarer inden for fristen, bliver din ansøgning afvist.

Universitetet sender løbende tilbud om optagelse via ansøgningsportalen. Hvis du modtager tilbud om en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen. Hvis du ikke bekræfter rettidigt mister du pladsen.

Frist for at takke ja til en plads

Danske, EU/EØS og schweiziske ansøgere

 • 15. juni (september-optaget)
 • 15. december (februar-optaget)

Ikke-EU/EØS ansøgere

 • 7 dage fra den dato, hvor du modtager tilbuddet om optagelse.

Vær også opmærksom på, at adviseringsmails fra ansøgningsportalen i visse tilfælde kan opfattes som spam og dermed ryge i dit spamfilter, så fakultetet opfordrer ansøgere til jævnligt at tjekke deres spammappe. Derfor anbefaler vi, at du løbende sørger for at tjekke besked-fanen i Ansøgningsportalen for evt. beskeder - herunder evt. tilbud om optagelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Optagelse og genoptagelse

Du skal søge om optagelse eller genoptagelse, hvis du har bestået mindre end 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på, eller hvis dine kurser er taget på deltidsuddannelse eller en institution uden for Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om optagelse eller genoptagelse, hvis

 1. du har bestået mindre end 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på

 2. du var fuldtidsstuderende på samme kandidatuddannelse på KU eller et andet dansk universitet

 3. du har en adgangsgivende bacheloruddannelse og opfylder eventuelle sprogkrav.

Hvis du har studeret på Københavns Universitet, og vil genoptages på samme uddannelse, skal du være opmærksom på:

 • det skal minimum være 5 måneder siden, du blev udmeldt. Du skal altså senest være udmeldt af uddannelsen 1. april for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen samme år med start 1. september.

 • Hvis du blev udmeldt fra uddannelsen eller var forhindret i at fortsætte på uddannelsen pga. f.eks. opbrugte prøveforsøg, skal du uploade dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Du kan kun blive optaget, hvis vi vurderer, at du kan gennemføre uddannelsen, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.
  Udfyld denne blanket og upload kvitteringen, du modtager på din email, til din ansøgning om genoptagelse. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at uploade dokumentation sammen med kvitteringen.

 • Dine beståede eksamener, eksamensforsøg, studieaktivitetskrav (og brugte SU-klip) vil som udgangspunkt stadig blive overført, selvom du starter forfra på uddannelsen. Kommer du fra en ældre studieordning, kan der være beståede kurser, der ikke bliver overført.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

Læs mere om den nødvendige dokumentation til din ansøgning: 
Vælg den specifikke uddannelse > ansøgning og optagelse > vælg den kategori der er relevant for dig > Scrol ned til "Dokumentation til din ansøgning". 

Hvis du skal søge dispensation i forbindelse med ansøgning om genoptagelse, skal du udfylde denne blanket og uploade kvitteringen, du modtager på din email. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at uploade dokumentation sammen med kvitteringen.

Regler du skal kende

Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.

Læs om merit for tidligere uddannelse.

 

 

 

 

 

Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme heltidsuddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om genindskrivning, hvis:

 1. der er ledige pladser på uddannelsen

 2. du var fuldtidsstuderende på samme kandidatuddannelse på KU eller et andet dansk universitet

 3. du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på

 4. det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt

 5. du har en adgangsgivende bacheloruddannelse og opfylder eventuelle sprogkrav.

Ved genindskrivning starter du på den nyeste studieordning. Har du været indskrevet på en anden studieordning, er det muligt, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres. Bemærk også, at dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig vil gælde.

I ansøgningsskemaet skal du først vælge uddannelsestypen ’Studieskift/Overflytning’. Senere skal du vælge, hvilken type indskrivning du ønsker. Her vælger du ’Genindskrivning’.

Dispensation

Der kan være omstændigheder, der gør, at du skal søge om dispensation til at blive genindskrevet. Du skal søge dispensation, hvis du:

 • har brugt dine eksamensforsøg
 • har brugt din maksimale studietid

Udfyld denne blanket og upload kvitteringen, du modtager på din email, til din ansøgning om genindskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at uploade dokumentation sammen med kvitteringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

Beståede og/eller ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

 • Karakterudskrift fra din tidligere videregående uddannelse. Karakterudskriften skal indeholde bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse. Uddannelsesinstitutionen skal have underskrevet karakterudskriften, hvis du kommer fra et andet universitet end KU.

Evt. nuværende kursustilmeldinger

  • Officiel dokumentation (underskrevet og stemplet) for kursus- og/eller eksamenstilmeldinger, som du forventer at afslutte før studiestart på den nye uddannelse. Vi anbefaler brug af dataudveksling, da det sikrer, at alle kriterier for dokumentet er opfyldt.

  Studieordning fra tidligere videregående uddannelse

  • Studieordning for din tidligere videregående uddannelse, hvis du er kommer fra et andet dansk universitet end KU.

  Gymnasialt afgangsbevis

  • Officielt bevis (underskrevet og stemplet) for adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf eller lign.)

  Evt. dispensationsansøgning

  • Dispensationsansøgning, hvis du søger dispensation på baggrund af usædvanlige forhold.
   Udfyld denne blanket og upload kvitteringen, du modtager på din email, til din ansøgning om genindskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at uploade dokumentation sammen med kvitteringen.

  Regler du skal kende

  Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
  Læs om merit for tidligere uddannelse.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Overflytning til KU

  Du skal søge om overflytning, hvis du aktuelt studerer på samme heltidsuddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Du kan søge om overflytning, hvis:

  1. Du er fuldtidsstuderende på samme kandidatuddannelse på et andet dansk universitet

  2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på (jf. dens gældende studieordning)

  3. Der er ledige pladser

  4. Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse og opfylder eventuelle sprogkrav

  Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om overflytning, men i stedet om optagelse eller genindskrivning.

  Dispensation

  Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om overflytning inden for 1. studieår. Kontakt studievejledningen for yderligere information.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

  Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

  I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

  Beståede og/eller ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

  • Karakterudskrift fra din videregående uddannelse. Karakterudskriften skal indeholde bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse. Uddannelsesinstitutionen skal have underskrevet karakterudskriften, hvis du kommer fra et andet universitet end KU. Vi anbefaler brug af dataudveksling, da det sikrer, at alle kriterier for dokumentet er opfyldt.

  Nuværende kursustilmeldinger

   • Officiel dokumentation (underskrevet og stemplet) for kursus- og/eller eksamenstilmeldinger, som du forventer at afslutte før studiestart på den nye uddannelse. Vi anbefaler brug af dataudveksling, da det sikrer, at alle kriterier for dokumentet er opfyldt.

   Studieordning fra nuværende videregående uddannelse

   • Studieordning for din nuværende videregående uddannelse, hvis du er kommer fra et andet dansk universitet end KU.

   Gymnasialt afgangsbevis

   • Officielt bevis (underskrevet og stemplet) for adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf eller lign.)

   Evt. dispensationsansøgning

   • Dispensationsansøgning, hvis du søger dispensation på baggrund af usædvanlige forhold.
    Udfyld denne blanket og upload kvitteringen, du modtager på din email, til din ansøgning om genindskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at uploade dokumentation sammen med kvitteringen.

   Regler du skal kende

   Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
   Læs om merit for tidligere uddannelse.

    

    

    

   Studieskift

   Du skal søge om studieskift, hvis du aktuelt studerer på en anden heltidsuddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på.

    

    

    

    

    

   Du kan søge om studieskift, hvis:

   1. Du er fuldtidsstuderende på en kandidatuddannelse på et dansk universitet

   2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på

   3. Der er ledige pladser

   4. Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse og opfylder eventuelle sprogkrav.

   Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet om søge om optagelse eller genindskrivning.

   Dispensation

   Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om studieskift inden for første studieår. Kontakt studievejledningen for yderligere information.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

   Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

   I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

   Beståede og/eller ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

   • Karakterudskrift fra din videregående uddannelse. Karakterudskriften skal indeholde bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse. Uddannelsesinstitutionen skal have underskrevet karakterudskriften, hvis du kommer fra et andet universitet end KU. Vi anbefaler brug af dataudveksling, da det sikrer, at alle kriterier for dokumentet er opfyldt.

   Nuværende kursustilmeldinger

    • Officiel dokumentation (underskrevet og stemplet) for kursus- og/eller eksamenstilmeldinger, som du forventer at afslutte før studiestart på den nye uddannelse. Vi anbefaler brug af dataudveksling, da det sikrer, at alle kriterier for dokumentet er opfyldt.

    Studieordning fra nuværende videregående uddannelse

    • Studieordning for din nuværende videregående uddannelse, hvis du er kommer fra et andet dansk universitet end KU.

    Gymnasialt afgangsbevis

    • Officielt bevis (underskrevet og stemplet) for adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf eller lign.)

    Evt. dispensationsansøgning

    • Dispensationsansøgning, hvis du søger dispensation på baggrund af usædvanlige forhold.
     Udfyld denne blanket og upload kvitteringen, du modtager på din email, til din ansøgning om genindskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at uploade dokumentation sammen med kvitteringen.

    Regler du skal kende

    Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
    Læs om merit for tidligere uddannelse.