Adgangskrav - Kandidat i sundhed og informatik – Københavns Universitet

Sundhed og informatik > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i sundhed og informatik.

Du opfylder automatisk adgangskravene, hvis du har en bacheloruddannelse i sundhed og informatik. Har du en anden bacheloruddannelse, kan du søge optagelse, hvis uddannelsen opfylder adgangskravene, uanset hvilket universitet du kommer fra. 

Læs om frister og søg om optagelse

Vurdering af kvalifikationer

Det er udelukkende din bacheloruddannelser, der bliver brugt som adgangsgrundlag. Du har mulighed for supplering, hvis du ikke opfylder adgangskravene.

Uddannelse der automatisk opfylder kravene

Hvis du har en bacheloruddannelse i sundhed og informatik fra Københavns Universitet, opfylder du automatisk adgangskravene.

Ansøger du ved førstkommende studiestart, efter du har bestået bacheloruddannelsen i sundhed og informatik, er du retskravsbachelor og garanteret en studieplads på kandidatuddannelsen i sundhed og informatik. Ansøgere du senere, vil du blive tilbudt eventuel restplads.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Anden dansk uddannelse

Har du en anden dansk bacheloruddannelse inden for sundhedsvidenskab, naturvidenskab eller teknisk videnskab, hvor områderne humanbiologi (anatomi, fysiologi, biokemi og sygdomslære) og informations- og kommunikationsteknologi indgår, kan du søge optagelse på kandidatuddannelsen i sundhed og informatik. Du skal have bestået minimum:

  • 10 ECTS-point inden for områderne udvikling af informationssystemer eller programmering og
  • 10 ECTS-point indenfor området humanbiologi eller sygdomslære

Det er et krav, at du er næsten færdig med eller har en bacheloruddannelse. Professionsbachelorer er i udgangspunktet ikke kvalificeret til optagelse.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Udvælgelseskriterier

Optagelsesudvalget foretager en individuel helhedsvurdering og ser blandt andet på din bacheloruddannelses relevans, dit karaktergennemsnit på bacheloruddannelsen, forskningserfaring og fagligt relevante udlandsophold.

Din ansøgning vil blive vurderet på baggrund af dine faglige kvalifikationer, dit CV og din motiverede ansøgning.

Udenlandsk uddannelse

Hvis du har en bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet, vil du kunne optages, hvis optagelsesudvalget vurderer, at din bacheloruddannelse i indhold og omfang svarer til bacheloruddannelsen i sundhed og informatik ved Københavns Universitet.

Du vil også kunne optages, hvis du opfylder kriterierne om at have en bacheloruddannelse inden for sundhedsvidenskab, naturvidenskab eller teknisk videnskab, hvor du kan dokumentere at have bestået minimum:

  • 10 ECTS-point inden for områderne udvikling af informationssystemer eller programmering og
  • 10 ECTS-point indenfor området humanbiologi eller sygdomslære.

Sprogkrav (gælder ikke ansøgere fra Norden)

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart. Derudover skal du desuden dokumentere kompetencer i engelsk på mindst B-niveau svarende til:

  • TOEFEL paper-based med mindst 560 points
  • TOEFEL internet-based med mindst 83 points
  • IELTS (academic or general) test med mindst 6,5 points
  • Cambridge Certificate of advanced English (CAE) bestået

Det er et krav, at du er næsten færdig med eller har en bachelorgrad. Professionsbachelorer er i udgangspunktet ikke kvalificeret til optagelse.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Udvælgelseskriterier

Optagelsesudvalget foretager en individuel helhedsvurdering og ser blandt andet på din bacheloruddannelses relevans, dit karaktergennemsnit på bacheloruddannelsen, forskningserfaring og fagligt relevante udlandsophold.

Din ansøgning vil blive vurderet på baggrund af dine faglige kvalifikationer, dit CV og din motiverede ansøgning.

Supplering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, har du mulighed for at supplere inden afslutningen af din bacheloruddannelse. Det betyder, at du for at opfylde adgangskravene:

•    enten kan tage et valgfag, der kan meriteres ind i din bacheloruddannelse
•    eller kan tage enkeltfag sideløbende med din bacheloruddannelse
                              
Den supplerende uddannelsesaktivitet må højest være på 30 ECTS-point.

Læs mere om at være meritstuderende og enkeltfag.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.