Adgangskrav

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i sundhed og informatik på Københavns Universitet, hvis du

 • er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende bacheloruddannelse eller
 • har afsluttet en adgangsgivende bacheloruddannelse. 

Det er din bacheloruddannelse og eventuelt supplerende kurser taget under bacheloruddannelsen, der bliver brugt som adgangsgrundlag på kandidatuddannelsen i sundhed og informatik.

 

Du er retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i sundhed og informatik, når du

 • har en bacheloruddannelse i sundhed og informatik fra Københavns Universitet.
 • påbegynder din kandidatuddannelse senest 3 år efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse.

Ansøgere med retskrav er garanteret en studieplads.

 

Du opfylder alle adgangskrav og kan søge ind på kandidatuddannelsen, når du har gennemført nedenstående bacheloruddannelser ved et dansk universitet:

 • Bacheloruddannelsen i medicin
 • Bacheloruddannelsen i medicin og teknologi
 • Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab
 • Diplomingeniør i sundhedsteknologi

Selvom du opfylder alle adgangskravene, er du ikke garanteret optag på uddannelsen.

 

 

 

Du kan søge optagelse på kandidatuddannelsen i sundhed og informatik, hvis du har en uddannelsen inden for:

 • sundhedsvidenskab
 • naturvidenskab 
 • teknisk videnskab

Din uddannelse skal indeholde undervisning i humanbiologi (anatomi, fysiologi, biokemi og sygdomslære) og informations- og kommunikationsteknologi.

Du skal have bestået minimum:

 • 10 ECTS inden for udvikling af informationssystemer eller programmering
 • 10 ECTS inden for humanbiologi eller sygdomslære

Selvom du opfylder alle adgangskravene, er du ikke garanteret optag på uddannelsen.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, har du mulighed for at supplere inden afslutningen af din bacheloruddannelse. Det betyder, at du for at opfylde adgangskravene:

 • enten kan tage et valgfag, der kan overføres til din bacheloruddannelse, eller
 • kan tage enkeltfag sideløbende med din bacheloruddannelse.                              

Du må højst tage supplerende kurser for 30 ECTS.

Mulige supplerende kurser på Københavns Universitet

Du har mulighed for at tage supplerende kurser. Du kan finde relevante kurser i kursusdatabasen inden for f.eks.:

 • Udvikling af informationssystemer
 • Programmering
 • Humanbiologi (anatomi, fysiologi, biokemi og sygdomslære)

Hvis du gerne vil tage et supplerende kursus på Københavns Universitet som valgfag til din bacheloruddannelse, skal du søge som meritstuderende. Hvis du i stedet ønsker at tage kurset sideløbende med og uden for din bacheloruddannelse, skal du søge som enkeltfagsstuderende.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.

 

 

Du skal have bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse senest 5 år inden studiestart.

Hvis den er ældre end 5 år gammel, kan du søge om en dispensation for forældelseskravet.

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade følgende dokumenter i ansøgningsportalen, når du udarbejder din ansøgning om optag:

 • En ansøgning hvor du selv beskriver, hvordan du siden færdiggørelsen af din bacheloruddannelse har vedligeholdt din faglige kvalifikationer (fx relevant arbejde, praktikker, efteruddannelse)
 • Dokumentation – fx ansættelseskontrakter, diplomer osv.

 

Sprogkrav

Det er et krav, at du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.

 

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Er du udenlandsk statsborger, skal du dokumentere, at du har:

 •  A-niveau fra en gymnasial uddannelse
 • A-niveau i dansk som andetsprog eller
 • bestået studieprøven i dansk

Har du studiestart i

 • september, skal du bestå studieprøven senest 15. august
 • februar, skal du bestå studieprøven senest 15. januar.

Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå hver disciplin. 

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen i København.

 

 

Du skal dokumentere kompetencer i engelsk på mindst B-niveau svarende til:

 • TOEFEL paper-based med mindst 560 points
 • TOEFEL internet-based med mindst 83 points
 • IELTS (academic or general) test med mindst 6,5 points
 • Cambridge Certificate of advanced English (CAE) bestået

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.