Anden dansk uddannelse

For at kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen i sundhed og informatik skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk uddannelse på samme niveau.

Læs om du opfylder adgangskravene

Hvornår skal du søge?

Hvis du opfylder adgangskravene og vil søge ind på kandidatuddannelsen i sundhed og informatik, er ansøgningsfristen:

 • Studiestart 1. september
  Ansøgningsperiode: 16. januar til 1. marts.
  Du får svar på din ansøgning senest 10. juni.

 • Studiestart 1. februar
  Ansøgningsperiode: 15. august til 15. oktober.
  Du får svar på din ansøgning senest 10. december.

Vi anbefaler, at du søger tidligst muligt, efter ansøgningsportalen er åbnet.

Læs mere om tidsfrister og datoer.

Husk at tjekke din ansøgning løbende

Efter ansøgningsfristen er det vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Hvis du ikke bekræfter rettidigt (tidsfristen vil fremgå af dit svarbrev), mister du din studieplads.

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen. Herunder finder du genvej til ansøgningsportalen og en guide til, hvordan du sender din ansøgning.

Gå til ansøgningsportalen og ansøgningsguide

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning

Du har oplysningspligt og kan overføre dokumentation via dataudveksling

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Du skal uploade følgende bilag:

 • CV
 • Beskrivelse af faglig relevans:

Når du søger om optagelse på denne kandidatuddannelse, skal du uploade en pdf på ca. en side, hvor du beskriver, hvordan du er fagligt kvalificeret til kandidatuddannelsen.

Du kan overveje følgende, når du laver beskrivelsen
• Hvilke uddannelseskvalifikationer har du opnået under din bacheloruddannelse, og hvordan kvalificerer det dig til optag?
• Hvilken relevant erhvervserfaring har du, der gør dig yderligere kvalificeret til optag?