Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Faglig profil og job

Profil

Din kompetence vil ligge i din viden om og forståelse af patienters, borgeres og behandleres behov, ønsker og krav til ny teknologi og hvorledes de kan honoreres af teknikere og ingeniører i en sundhedssektor under udvikling. Din evne til at formidle mellem brugerne og udviklerne i en sundhedsvidenskabelig kontekst vil være essentiel - brobyggeren.  De konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af det spor du vælger på kandidatdelen og de interesser du udvikler gennem valgfag og kandidatspeciale.

Jobmuligheder

Du kan arbejde med anvendelser, implementering og vejledning i sundhedssektorens miljøer spændende fra patientens hjemlige miljø til de store specialiserede hospitalsafdelinger.

"Appinux oplever samarbejdet med sundhed og informatik som en stor fordel. De studerende giver os ny viden og information omkring brugerperspektivet i vores produkter.

René Ingemann Andersen,
partner, Appinux A/S

Du kan også arbejde som forsker, projektleder eller udvikler på hospitaler, i erhvervsliv eller i den øvrige sundhedssektor. Din arbejdsplads kan efter eget valg være lokal, national eller global da din kompetence også vil blive efterspurgt på det internationale marked.