Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Dit studiemiljø på KU og DTU

Et godt studiemiljø er vigtigt for din trivsel - det ved vi, og derfor er studiemiljøet i centrum. Ved et godt studiemiljø forstår vi faglig udfordring, gode fysiske rammer og sociale relationer til medstuderende.

Den faglige udfordring får du gennem nyudviklede fag og anvendelse af ny teknologi. Du får desuden stillet relevant programmel til rådighed. På studiestederne har du adgang til studenterfaciliteter og trådløst netværk. Under introduktionsforløbet afholder vi aktiviteter, så du kan skabe et godt socialt netværk, og du kan altid henvende dig til studielederen eller dine undervisere, hvis du har behov for støtte og vejledning. Uddannelsen er unik, da den foregår på tværs af fem miljøer som du møder undervejs: Panum, hvor du møder læge- og tandlægestuderende, Center for Sundhed og Samfund, med grønne arealer og gamle bygninger, hvor folkesundhedsvidenskabsstuderende holder til, Københavns Universitet på Amager, hvor du får din gang nær kanaler og er tæt på DR-byen og IT-universitetet, Danmarks Tekniske Universitet ude på sletten, hvor du møder civilingeniørstuderende og Københavnske Universitetshospitaler, som huser behandlere, teknikere og patienter.

Du indskrives på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, hvor halvdelen af uddannelsen foregår, men du vil også blive en del af miljøerne på det Naturvidenskabelige Fakultet og Danmarks Tekniske Universitet. Du vil opleve det som en styrke, og undervisningen er tilrettelagt således, at du ikke får en masse transport mellem de enkelte undervisningssteder.

Sundhed og informatik på Facebook

På vores Facebookside kan du se, hvad der lige nu sker blandt de studerende på sundhed og informatik.