Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Undervisning og opbygning

Undervisning

På den toårige kandidatuddannelse i sundhed og informatik opnår du en større grad af specialisering af elementerne på bacheloruddannelsen. Du får større valgfrihed til at fordybe dig i de fagområder, du er særligt interesseret i, og du kommer endnu tættere på det videnskabelige grundlag for uddannelsen.

Hvis du har en universitetsbachelorgrad med et sundhedsfagligt eller datalogisk indhold, kan du søge om optagelse på kandidatuddannelsen i sundhed og informatik. Du skal være opmærksom på adgangskravene, der kan betyde, at du skal have valgfag inden for enten humanbiologi eller datalogi for at få adgang.

Uddannelsen består af en fællesdel for alle studerende og giver dig mulighed for, at du kan specialisere dig gennem et semester, som du selv bygger op af valgfag enten ved studiet eller ved ophold i udlandet.

Opbygning

1. studieår

Her opnår du viden om sammenhængen mellem data og deres betydning i forhold til at forstå sygdomme og sygdomsforløb.

Efter det fælles forløb over et ½ år tager du valgfag, hvor du kan skabe din egen profil. Der udbydes både valgfag i pakker og enkeltvis, fx inden for innovation og entreprenørskab .

2. studieår

Her fordyber du dig inden for områderne sundhedsvæsenets it, sundhedsteknologi og sundhedsrelateret velfærdsteknologi, hvor du gennem en række forskellige arbejdsformer får mulighed for at fordybe dig og opnå kontakt med forskere og erhvervsliv.

 Det sidste ½ år skriver du speciale.


Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.