Adgangskrav

Du kan søge ind på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Københavns Universitet, hvis du har afsluttet en adgangsgivende professionsbachelor/bacheloruddannelse. 

Det er din bacheloruddannelse og eventuelt supplerende kurser taget under bacheloruddannelsen, der bliver brugt som adgangsgrundlag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

 

 

Der er ingen direkte adgangsgivende uddannelser til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Men det er en betingelse, at du har gennemført en professionsbachelor inden for det sundhedsfaglige område.

Der er tidligere optaget ansøgere fra følgende professionsbacheloruddannelser:

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og sundhed
 • Fysioterapeut
 • Jordemoder
 • Radiograf
 • Sygeplejerske

 

  

 

 

 

 

 

Der er ingen direkte adgangsgivende uddannelser til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Du kan søge om optagelse, hvis du har en sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse i fx medicin eller folkesundhedsvidenskab.

 

 

Du kan søge om optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Københavns Universitet, hvis du har en sundhedsfagliguddannelse fra en udenlandsk uddannelsesinstitution.

Din uddannelse skal i indhold og omfang svare til en relevant dansk bacheloruddannelse eller professionsbachelor.

  

 

Du skal have bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse senest 5 år inden studiestart.

Hvis den er ældre end 5 år gammel, kan du søge om en dispensation for forældelseskravet.

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade følgende dokumenter i ansøgningsportalen, når du udarbejder din ansøgning om optag:

 • En ansøgning hvor du selv beskriver, hvordan du siden færdiggørelsen af din bacheloruddannelse har vedligeholdt din faglige kvalifikationer (fx relevant arbejde, praktikker, efteruddannelse)
 • Dokumentation – fx ansættelseskontrakter, diplomer osv.

 

Sprogkrav

Det er et krav, at du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk.

 

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Er du udenlandsk statsborger, skal du dokumentere, at du har:

 •  A-niveau fra en gymnasial uddannelse
 • A-niveau i dansk som andetsprog eller
 • bestået studieprøven i dansk

Har du studiestart i september, skal du bestå studieprøven senest 15. august.

Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå hver disciplin. 

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen i København.