Adgangskrav

Du kan søge ind på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Københavns Universitet, hvis du har afsluttet en adgangsgivende professionsbachelor/bacheloruddannelse. 

Det er din bacheloruddannelse og eventuelt supplerende kurser taget under bacheloruddannelsen, der bliver brugt som adgangsgrundlag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

 

 

Der er ingen uddannelser, der giver retskrav til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

 

  

 

 

 

 

 

Hvis du har gennemført en professionsbachelor inden for det sundhedsfaglige områder, opfylder du alle adgangskrav.

Der er tidligere optaget ansøgere med følgende professionsbacheloruddannelser:

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og sundhed
 • Fysioterapeut
 • Jordemoder
 • Radiograf
 • Sygeplejerske
 • Tandplejer

 

 

Du kan søge om optagelse på uddannelsen, hvis du har en anden bachelor- eller professionsbachelor, som indeholder minimum:

 • 10 ECTS indenfor enten sundhedsfremme og forebyggelse eller folkesundhed
 • 5 ECTS indenfor sundhedspsykologi og enten sundhedspædagogik eller kommunikation
 • 10 ECTS indenfor teknologiforståelse og anvendt sundhedsteknologi
 • 5 ECTS indenfor sundhedspolitik, sundhedsøkonomi eller organisation og ledelse
 • 15 ECTS indenfor videnskabsteori og forskningsmetodologi
 • 10 ECTS inden for enten observation og vurdering, eller undersøgelse, diagnosticering, behandling og genoptræning eller klinisk beslutningstagning

Din uddannelse skal i indhold og omfang svare til en relevant dansk bacheloruddannelse eller professionsbachelor.

  

 

 

Sprogkrav

Det er et krav, at du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk.

 

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Er du udenlandsk statsborger, skal du dokumentere, at du har:

 •  A-niveau fra en gymnasial uddannelse
 • A-niveau i dansk som andetsprog eller
 • bestået studieprøven i dansk

Har du studiestart i september, skal du bestå studieprøven senest 15. august.

Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå hver disciplin. 

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen i København.