Adgangskrav - Sundhedsfaglig kandidatuddannelse – Københavns Universitet

Adgangskrav

Hvis du har afsluttet en sundhedsfaglig professionsbachelor eller en sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse, kan du søge om optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Læs om frister og søg om optagelse

Vurdering af kvalifikationer

Du kan søge om optagelse med en uddannelse, der opfylder adgangskravene, uanset hvilken professionshøjskole eller universitet du kommer fra.

Workshop om optagelse

Målgruppe: Potentielle ansøgere til Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

Formål: Kvalificér din ansøgning, motiveret ansøgning og cv til Sundhedsfaglig kandidat

Beskrivelse: Få information om og hjælp til at målrette din ansøgning. Vi kommer omkring rammerne for udvælgelsesprocessen og arbejder med målretning af dine kompetencer og værktøjer til din motiverede ansøgning.

På workshoppen skal vi arbejde konkret med din motiverede ansøgning og dit CV – så medbring gerne udkast.

Tid og sted:

•    9. januar 2018 kl. 15-17 
•    7. februar 2018 kl. 16-18

Begge dage i lokale 13.1.83 Blegdamsvej 3 (Maersk Bygningen)

Uddannelser der opfylder kravene

Du kan ansøge om optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, hvis du har en af følgende professionsbacheloruddannelser:

 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Sygeplejerske
 • Bioanalytiker
 • Jordemoder
 • Ernæring og sundhed
 • Radiograf

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse i fx medicin eller folkesundhedsvidenskab.

Udvælgelseskriterier

Vi optager 30 nye studerende på uddannelsen hvert år. Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger antallet af studiepladser, bliver ansøgningerne vurderet af et optagelsesudvalg.

Optagelsesudvalget lægger vægt på følgende områder, når de vurderer din ansøgning:

 • Akademisk arbejde med forskningsrelaterede aktiviteter (bachelorprojekter indgår ikke i denne sammenhæng). Hvis du har indgået i forskningsrelateret arbejde, vil dit selvstændige arbejde blive vægtet.
 • Artikler eller abstracts, hvor du har været forfatter. Det kan du vedlægge i ansøgningen og beskrive i dit CV.
 • Relevant erhvervserfaring inden for det sundhedsfaglige område med klinisk arbejde.
 • Undervisning og uddannelsesplanlægning. Uddannelsesplanlægning kombineret med undervisning vægtes højere end udelukkende undervisning.
 • Arbejde inden for kvalitetsudvikling eller kvalitetssikring.
 • Kurser inden for forskning, statistik, litteratursøgning og lignende.
 • Kurser med specialisering inden for et sundhedsfagligt område.

Karakterer fra adgangsgivende uddannelse og tidligere eksaminer

Optagelsesudvalget prioriterer ikke ansøgerne efter karaktergennemsnit, men dine karakterer kan indgå i en helhedsvurdering. Et højt karaktergennemsnit sikrer dig altså ikke en plads på uddannelsen.
 
Indhold og resultater fra din gymnasie- eller HF-uddannelse bliver ikke vurderet, når du søger optagelse på den samfundsfaglige kandidatuddannelse. Vi anbefaler dog, at du supplerer i matematik og engelsk, så du har fagene minimum svarende til niveau B.

Uanset hvilken uddannelsesbaggrund du har, er det vigtigt, at du har 1-2 års erhvervserfaring inden for det sundhedsfaglige område, efter du har afsluttet din professionsbachelor.

Optagelsesudvalg

Optagelsesudvalget på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse består af undervisere og studerende. Udvalget vurderer din ansøgning på baggrund af din motiverede ansøgning, CV og de udvælgelseskriterierne, du kan læse i menuen  ovenfor.

Det er sjældent, at nogen takker nej til deres optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, så uddannelsen har ikke venteliste. Hvis nogen takker nej, vil optagelsesudvalget tage stilling til, hvem der skal tilbydes den ledige plads.  

Antal studerende der ansøger og optages

Der bliver aktuelt optaget 30 nye studerende hvert år. Herunder kan du se, hvor mange der søgte om optagelse de sidste år:

2013:  87 ansøgere
2014:  94 ansøgere
2015: 278 ansøgere
2016: 183 ansøgere
2017: 184 ansøgere

I 2017 blev der optaget studerende fra følgende sundhedsfaglige områder: bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og sygeplejersker.

Fuldtidsuddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er en fuldtidsuddannelse. Det er ikke muligt at gennemføre uddannelsen på deltid.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen (vejledning@sund.ku.dk).

Supplering

Den tidligere suppleringsuddannelse er blevet afskaffet (fra optaget 2015), som et led i studiefremdriftsreformen.

I stedet for at søge ind på suppleringsuddannelsen, skal du nu søge direkte ind på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.