Ansøgningsguide

Din ansøgning trin for trin

I skemaet nedenfor finder du en trin for trin guide, som kan hjælpe dig i din ansøgning til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, hvis du er ansøger med en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Skemaet viser ansøgningsprocessen i Den digitale ansøgningsportal og viser blandt andet, hvor i ansøgningen du skal oploade den nødvendige dokumentation.

Vi anbefaler, at du anvender Firefox som browser, når du går i gang med ansøgningen.

Den digitale ansøgningsportal - kandidatansøgning på KU


Ansøg om optagelse studiestart 1. september (aktivt fra 16. januar til 1. marts)

https://dans.stads.dk/SelfUserRegistration/faces/WelcomePage.jspx

Vælg 'login'. Se brugervejledning om velkomstside og login muligheder.
Klik på 'Opret mig som bruger' for at oprette en brugerprofil. Se brugervejledning om at oprette brugerkonto .

Vælg fanebladet 'Opret ansøgning' for at begynde din ansøgningsproces.

Vælg 'Københavns Universitet' og 'kandidatuddannelse' i venstre side. Skriv derefter 'sundhedsfaglig kandidatuddannelse' ud for 'Uddannelsesnavn' og klik på 'Søg'. Vælg uddannelsen i listen nedenfor og klik 'Videre til oprettelse af ansøgning'.

Se brugervejledning for at begynde oprettelse af ansøgning.
Klik 'Næste' (spring dataudveksling af oplysninger over).

Det er kun muligt for studerende fra danske universiteter at dataudveksle.

Dine personlige oplysninger fra din brugeroprettelse vises her. Indtast dit telefonnummer.

Klik 'Næste'.

Hvis du ikke har et telefonnummer, skal du vælge en 8-cifret kode.
Adgangsgrundlag -
Beståede videregående uddannelser / Ikke færdiggjorte videregående uddannelser


Upload alle informationer om dine tidligere studier.

'Beståede videregående uddannelser': Upload dokumentation, hvis du allerede har færdiggjort en bacheloruddannelse.

'Ikke færdiggjorte videregående uddannelser': Upload dokumentation, hvis du er i gang med en bacheloruddannelse og endnu ikke er blevet færdig.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du uploader fyldestgørende informationer om alle dine studieaktiviteter.

Upload dit bachelorbevis eller en oversigt over dine studieaktiviteter inkl. credit system og karakterskala i PDF.


Navngiv dokumenterne med navnet på din bacheloruddannelse.

Adgangsgrundlag – sprogkundskaber

Spring over.

Adgangsgrundlag – yderligere dokumentation

Her har du mulighed for at uploade relevant dokumentation for fx forsknings- og erhvervserfaring.

Læs om adgangskrav og dokumentation.

Adgangsgrundlag - adgangsgivende uddannelse fra en dansk uddannelsesinstitution?

Vælg ‘Ja’.
Adgangsgrundlag - Credit system og anvendt karakterskala

Spring over.

Adgangsgrundlag - beskrivelser af igangværende og afsluttede kurser

Upload studieordninger og/eller kursusbeskrivelser.

Studieordninger og/eller kursusbeskrivelser med beskrivelse af fag og kurser, der dokumenterer det sundhedsvidenskabelige indhold i din uddannelse.

Navngiv dokumenterne 'kursusbeskrivelser'.

Diverse - beståede uddannelseselementer på tidligere uafsluttede kandidatuddannelser?

Vælg 'Nej' hvis du ikke har bestået uddannelseselementer på kandidatniveau.

Vælg 'Ja' hvis du har bestået uddannelseselementer på kandidatniveau eller hvis du allerede har en kandidatgrad. Du bliver derefter bedt om at uploade dokumentation for disse uddannelsesaktiviteter.

Du er forpligtet til at oplyse, om du har påbegyndt og/eller afsluttet en kandidatuddannelse. Vi vurderer herefter, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele.

Upload dit kandidatbevis eller en oversigt over dine kandidat-studieaktiviteter i PDF.


Navngiv dokumenterne med navnet på din kandidatuddannelse.

Under 'Vis ansøgning' (scroll ned) kan du tjekke, om din ansøgning er udfyldt korrekt. Hvis du vil ændre i den, skal du klikke på knapperne i proceslinjen for at gå til tidligere trin.  Vælg 'Næste' flere gange for at komme tilbage til ‘Vis ansøgning’.
Klik ‘Send ansøgning’ for at sende din ansøgning.

Du vil modtage en kvittering for modtagelsen via e-mail. Tjek dit spamfilter, hvis du ikke modtager mailen.
Se brugervejledning om beskeder fra portalen.

Følg din ansøgning

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet, når du logger ind på din ansøgning.