Forskning på faget

Grundforskningen foregår inden for tværkulturelle eller regionale områder og er instituttets fundament. Samtidig forsker instituttets ansatte i spørgsmål, hvor de belyser og løser aktuelle problemstillinger i samfundet.

instituttets egen hjemmeside kan du læse mere om de enkelte forskningsprojekter.