Interview med kandidat i tværkulturelle studier

Jeppe Langkjær er cand.mag. i tværkulturelle studier fra 2014. Han arbejder i dag som kulturformidler og informationsspecialist på Kulturanstalten, som er en del af Københavns Biblioteker. Studiet har givet ham mulighed for at arbejde med et bredt fagligt område og at fordybe sig i de problemstillinger, han interesserede sig mest for.

Hvorfor valgte du i sin tid at læse tværkulturelle studier?
”Egentlig var jeg startet på en anden overbygning, men jeg savnede hurtigt aktualitet. Der manglede en forholden-sig-til samtidige problemstillinger. Så jeg ledte efter en bredt kultur- og samfundsorienteret uddannelse med en ambition om at blive klædt på til at forstå den moderne verden. På tværkulturelle studier fandt jeg muligheden for at fordybe mig i det, jeg syntes var mest interessant samtidig med, jeg tilegnede mig en generel samfundsteoretisk ballast. Og så var der et konstant krav om aktualitet og samtidig relevans”.

Hvad går dit arbejde ud på?
”Jeg arbejder med kulturformidling og med en masse udvikling, analyse og kommunikation. Jeg har bl.a. formuleret en række projektbeskrivelser til et specialemarked på ITU. Derudover er jeg inde over udviklingen af en ny visuel identitet, hvor jeg holder grafikerne fast på, at udtrykket stemmer overens med vores vision og mission. Så er jeg også lige så stille begyndt at arbejde med udformningen og planlægningen af vores arrangementer på voksenkulturområdet”.

"

På tværkulturelle studier fandt jeg muligheden for at fordybe mig i det, jeg syntes var mest interessant.

Jeppe Langkjær

Hvad er de største udfordringer i dit job?
”Den største udfordring har været at skulle finde på plads i en kommunal forvaltning. De studiejobs, jeg har haft, har altid været i den private sektor, så jeg skulle lige finde ud af, hvordan arbejdsgangene er her på stedet. Jeg har skullet finde ud af, hvem jeg skal snakke med om hvad. Der er jo et koordineringsarbejde hele tiden. Har man en ide, kan den ikke bare sættes i søen. Det har nok været den største udfordring indtil videre”.

Hvad var det første job du fik, efter du blev uddannet, og hvordan fik du det?
”Det første job, jeg fik, var faktisk som folkeskolelærer i Holte. Jeg og alle andre humanister havde jo fået tudet ørene fulde med, at det var svært at finde et job. Derfor søgte jeg ret bredt, selvom det ikke var helt optimalt. Jeg havde kun jobbet i nogle få uger, så fik jeg mit nuværende job. Den stilling havde jeg søgt samtidig med lærerstillingen. Det var oprindeligt kun en 18 timers stilling, men allerede to måneder efter min ansættelse har jeg 35 timer”.

Hvis du skulle give et karrieretip til en ny studerende, hvad skulle det så være?
”At man skal følge sine grundlæggende interesser. Det man interesserer sig mest for, er også tit det, man bliver bedst til. Det kan undervisere og mulige arbejdsgivere også godt mærke. Brænder man for sit fagområde, har man et godt udgangspunkt - også selvom man måske ikke har de bedste kvalifikationer på papiret. Lad interessen styre, og vær ikke bange for at lave noget i øst og vest. Man behøver ikke være fuldstændig målrettet gennem hele uddannelsen. Det er naturligvis også en klar fordel at få sig et relevant studiejob”.

Interview november 2014.