Kandidattilvalg

Før du starter på uddannelsen, skal du overveje, hvordan du vil tone dit forløb, så du skaber en faglig stærk profil. De fleste studerende på tværkulturelle studier vælger at tone deres uddannelse ved at tage kandidattilvalg eller regional specialisering. Fag udbudt af minoritetsstudier og komparative kulturstudier på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) er de mest populære, da de spiller godt sammen med tværkulturelle studier. Det er dog helt op til dig selv, hvor du vælger at tage dit kandidattilvalg (fx på andre institutter, fakulteter eller i udlandet). Vælger du at tage et kandidattilvalg, så skal du være opmærksom på, at du går op til eksamen efter en anden studieordning, og at der kan være en del deadlines og ansøgningsprocedurer, som skal overholdes.

Dine kandidattilvalg (30 ECTS i alt) er placeret på dit  andet semester. Her kan du fx tage 'Regional specialisering' ved at følge et regionalt orienteret kursus på ToRS, eller du kan forfølge din helt egen toning, hvor du styrker nogle analytiske, teoretiske og tematiske kompetencer. Nogle studerende vælger for eksempel at fortsætte med at arbejde med det regionale fokus, de allerede arbejdede med i deres bacheloruddannelse, mens andre ønsker at styrke en speciel profil (fx centreret om minoritetsstudier). Ideen er, at disse toninger i samspil med 3. semesters moduler skal lede op til et fokuseret speciale, der bygger på de faglige kompetencer og fokusområder, som er opbygget igennem uddannelsen.

Du kan læse mere (generelt) om mulighederne for kandidattilvalg på fakultetets hjemmeside.

Spørgsmål om kandidattilvalg skal rettes til Frank Sejersen.