Retskravsbachelor

Du vil efter en bestået bacheloruddannelse altid have et retskrav på at blive optaget på en kandidatuddannelse. Vær opmærksom på, at: 

 • Kandidatuddannelsen skal være den naturlige overbygning til bacheloruddannelsens fagområde.
 • Retskravet gælder kun på det universitet, hvor du har taget din bacheloruddannelse.
 • Du skal påbegynde din kandidatuddannelse senest til optaget tre år efter du har afsluttet din bacheloruddannelse.
 • Retskravet kan bruges en gang. Du kan trække din ansøgning tilbage, indtil du har accepteret den tilbudte studieplads.
 • Dit retskrav gælder stadig, hvis du bliver optaget på en anden kandidat end den, du har retskrav til. 

Hvornår skal du søge?

 • Studiestart 1. september
  Ansøgningsfrist: 1. marts (åbent for ansøgning fra 16. januar).
  Svarperiode: 1. marts til 10. juni (svar sendes løbende).
  Evt. ledige pladser: 1.-15. juni (svar sendes løbende og senest 15. august).

 • Studiestart 1. februar
  Ansøgningsfrist: 15. oktober (åbent for ansøgning fra 15. august).
  Svarperiode: 15. oktober til 10. december (svar sendes løbende).

Hvis du har overskredet tidsfristerne, har du mulighed for at søge om dispensation

Sådan søger du om optagelse

Du skal oprette din ansøgning i ansøgningsportalen, hvor du også uploader dine bilag. Læs brugervejledningen grundigt og hold den åben, mens du udfylder din ansøgning.

 • Begynd din ansøgning i god tid
 • Tjek, at du modtager en kvittering for din ansøgning
 • Log på ansøgningsportalen regelmæssigt efter din ansøgning – vi sender svar løbende og ofte med korte svarfrister for at svare på evt. tilbud om optag. 

Hvis du ikke får afsendt din ansøgning inden ansøgningsportalen lukker skal du tage et screendump af skærmen, der viser fejlen. Send det til kaoptag@hum.ku.dk inden for 24 timer efter ansøgningsfristen.

Dine prioriteringer

 • Du kan søge op til tre uddannelser ved Københavns Universitet
 • Dine prioriteringer er bindende ved ansøgningsfristen og kan derefter ikke ændres
 • Du modtager kun ét tilbud om optagelse/betinget optagelse fra Københavns Universitet
  (Det betyder, at ansøgninger til lavere prioriteter bortfalder, når du bliver tilbudt en plads)
 • Du kan oprette yderligere tre ansøgninger, hvis der udbydes ledige pladser i 2. runde.

Dokumentation til din ansøgning

 

 

 

Du skal uploade et officielt (underskrevet og stemplet af uddannelsesinstitutionen) eksamensbevis og karakterudskrift for din beståede bacheloruddannelse eller et officielt (underskrevet og stemplet af institutionen) karakterudskrift for din igangværende bacheloruddannelse.

Er du studerende på et dansk universitet, kan du samtykke, til at vi må indhente data fra dit universitet. Hvis du samtykker til det, så behøver du ikke uploade et officielt eksamensbevis eller karakterudskrift.

Du skal være opmærksom på, at vi senest skal modtage dokumentation for at du har bestået din bacheloruddannelse senest 20. september (studiestart i september) og senest 20. februar (studiestart i februar).

 

 

Hvis du tidligere har bestået en kandidatuddannelse, der svarer til en dansk kandidatuddannelse, skal du uploade eksamensbevis for denne. Du er forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

Bemærk at du kun kan blive optaget på en ny kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

 

 

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele.

Du er forpligtet til at oplyse, hvis du tidligere har bestået kurser/fag på kandidatniveau.

 

Hvis du er statsborger uden for EU, EEA og Schweiz og har en dansk opholdstilladelse, skal du uploade følgende:

 • Dit danske opholdskort (forside og bagside)
 • Afgørelsesbrevet på din ansøgning om opholdstilladelse fra den udstedende myndighed (som regel SIRI eller Udlændingestyrelsen)

 

 

Indhentning af data

Er du studerende på et dansk universitet, kan du samtykke, til at vi må indhente data fra dit universitet. Hvis du samtykker til det, så behøver du ikke uploade et officielt eksamensbevis eller karakterudskrift. Du bliver automatisk spurgt om dette i ansøgningsportalen. Se brugervejledningen til ansøgningsportalen.

Indsender du selv eksamensbevis og karakterudskrift, kontakter vi det universitet, uddannelsen er gennemført på og får dokumentationen verificeret.