Interview med kandidat i tysk

Berit Bang-Jensen blev kandidat i tysk og fransk i 2009. I dag arbejder hun som gymnasielærer på Næstved Gymnasium og HF. Hun har altid interesseret sig for sprogfagene og vidste allerede i gymnasietiden, at hun gerne ville være gymnasielærer. Derfor startede hun på KUA og har siden fået sit drømmejob.

Hvorfor valgte du i sin tid at læse tysk?
”Jeg besøgte ofte Tyskland med min familie som barn, og der blev min sproglige interesse vakt. Da jeg fik tysk i skolen, lærte jeg sproget hurtigt, fordi jeg gerne ville kunne tale med de venner, jeg havde i Tyskland. Og interessen for sproget har været der lige siden. I gymnasiet vidste jeg derfor også, at jeg gerne ville være gymnasielærer. Jeg ville gerne undervise i sprogfagene, så derfor valgte jeg tysk som et mine fag på universitetet”.

Hvad går dit arbejde ud på?
”Mit job består i at undervise eleverne i tysk og fransk. Typisk har jeg 4 hold på et skoleår. Det lyder ikke af meget, men arbejdet består jo også i at forberede undervisning og rette opgaver. Jeg sætter selv materiale sammen og laver opgaver, som kan differentieres efter elevernes niveau i klassen, så de bliver tilpas udfordret. Jeg bruger også meget IT i undervisningen. Det mest spændende for mig er at undervise og se eleverne lære, udvikle sig og se deres glæde og motivation, når de har løftet sig fagligt og har forbedret sig”.

"Det mest spændende for mig er at undervise og se eleverne lære, udvikle sig og se deres glæde og motivation, når de har løftet sig fagligt.

Berit Bang-Jensen

Hvad er de største udfordringer i dit job?
”Den største udfordring er at skulle inddele sin tid i arbejde og fritid. Tiden går hurtigt med at rette opgaver og lave undervisningsmateriale, også i weekenden hvis man lige får en god ide til undervisningen. Nogen gange render tiden også fra en, hvis man sidder og laver nyt undervisningsmateriale. En anden udfordring er at motivere eleverne. Der er meget, der lokker, når man har adgang til computer. Eleverne kommer også med forskelligt niveau, så det kræver tid og kendskab til eleverne at tilpasse undervisningen. Det er en udfordring”.

Hvad var det første job du fik, efter du blev uddannet, og hvordan fik du det?
”Jeg havde studiejob som lærer i 6-9 klasse, som jeg fortsatte med efter specialet. Det første job, jeg fik, var som tysklærer på Niels Brock og siden havde jeg en masse timerester som vikar mange forskellige steder. Jeg søgte på Næstved gymnasium & HF efter at have set et opslag og fik jobbet som årsvikar i tysk. Jeg gav udtryk for, at jeg meget gerne ville blive. Mit årsvikariat blev siden forlænget og jeg blev fastansat. Fastansættelsen blev bl.a. begrundet med, at eleverne havde udtrykt deres tilfredshed. Så det gælder om at vise, at man gerne vil skolen”.

Hvis du skulle give et karrieretip til en ny studerende, hvad skulle det så være?
”Hvis du gerne vil være gymnasielærer, så søg studiejob på gymnasierne eller en skole for at få lidt erfaring med undervisning. Mange gymnasier vil gerne hyre studerende, som ikke er færdiguddannede, til vikariater. Det er en fordel at have lidt erfaring med undervisning, når man gerne vil have et fast job. Når du så er færdig og søger, så ring til rektor og hør om jobbet. Vis interesse for stedet og vis, at du gerne vil engagere dig og gøre en indsats både mht. undervisning og skolen”.

Interview januar 2015.