Interview med kandidat i tysk

Louise Berg Nielsen blev kandidat i tysk med tilvalg i dansk som andet- og fremmedsprog i 2013. I dag arbejder hun som redaktør i sprogredaktionen i Gyldendal Uddannelse, hvor hun udarbejder undervisningsmaterialer til tysk i grundskolen. I løbet af sit studie fandt hun hurtigt ud af, at hun gerne ville arbejde med fremmedsprogsundervisning, og derfor vinklede hun studiet i den retning.

Hvorfor valgte du i sin tid at læse tysk?
”Jeg var rigtig glad for mine tre første år på tyskstudiet, for BA’ens opbygning med litteratur, lingvistik, historie og kultur var dejligt afvekslende og bred. Alligevel måtte jeg prøve noget andet, så jeg startede på kandidatuddannelsen i it-didaktisk design på Danmarks Pædagogiske Universitet. Jeg savnede hurtigt at beskæftige mig med tysk, så efter et semester begyndte jeg på kandidatuddannelsen i tysk og fik overført et fag fra DPU”.

Hvad går dit arbejde ud på?
”Jeg arbejder med undervisningsmaterialer til tysk i grundskolen. Mit arbejde består hovedsageligt i at udarbejde en ny fagportal til tysk i 5.-7. klasse. Dagene er ret varierede og nogle går med konceptudvikling, andre med sparring med forfattere, bestilling af illustrationer, ophavsretssøgning, korrekturlæsning, marketingsopgaver og deltagelse i konferencer og messer. Lige nu arbejder jeg med en række videoer, der skal introducere eleverne for tysk grammatik. Det er spændende og udfordrende at skulle formidle grammatik i den kontekst”.

"Jeg var rigtig glad for mine tre første år på tyskstudiet, for BA’ens opbygning med litteratur, lingvistik, historie og kultur var dejligt afvekslende og bred.

Louise Berg Nielsen

Hvad er de største udfordringer i dit job?
”Før en deadline er der mange ender, der skal bindes sammen, og meget afhænger ikke direkte af mig, men af min funktion som tovholder. Hvis jeg ikke har søgt ophavsret eller givet en illustrator en opgave i tide, hjælper det jo ikke noget, at jeg kan blive nok så mange timer på arbejde. Som studerende var jeg selvfølgelig vant til deadlines, men det var jo kun mig, der kunne få en eksamensopgave afleveringsklar. Her skal der være styr på alle delprocesserne og alle de bolde, der er nødt til at være i luften på én gang”.

Hvad var det første job du fik, efter du blev uddannet, og hvordan fik du det?
”På mit 4. semester blev jeg ansat som studentermedhjælper i sprogredaktionen i Gyldendal Uddannelse. I løbet af min studietid fik jeg flere timer og flere arbejdsopgaver, og efter studiet blev jeg projektansat med 30 ugentlige timer. Det første halve år underviste jeg desuden 1. semesters tyskstuderende og var herefter tysklærer på en folkeskole. På den måde gik det hele op, indtil jeg blev fastansat som redaktør”.

Hvis du skulle give et karrieretip til en ny studerende, hvad skulle det så være?
”Mit studiejob kom lidt tilfældigt, men jeg blev hurtigt meget interesseret i fremmedsprogslæring. Herfra var det om at følge den interesse, så jeg vinklede mit studie i den retning og fik praksiserfaring med sprogundervisning. Jeg viste, at jeg virkelig gerne ville arbejde i Gyldendal Uddannelse ved at tage imod nye opgaver og være klar til at gøre en ekstra indsats, når det var nødvendigt. Også selvom det gav travle perioder og lidt kortere ferier. Det skulle vise sig at være godt givet ud”.

Interview marts 2015.