Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i vand og miljø skal du have en relevant bacheloruddannelse:

  • En afsluttet bachelorgrad eller højere inden for et naturvidenskabeligt område, fx landbrugsvidenskab, biologi, miljøvidenskab, miljøteknik eller naturressourcer. Bachelorgraden skal som minimum omfatte grundlæggende kurser i matematik, kemi, biologi og statistik. 
  • Engelske sprogkundskaber på højt niveau.

Følgende bacheloruddannelser giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i Water and Environment:

  • Bachelor i naturressourcer, specialisering i miljøvidenskab
  • Bachelor i biologi
  • Bachelor i bioteknologi
  • Bachelor i landbrug, fødevarer og miljø, specialisering i landbrug og miljø
  • Bachelor i geologi
  • Bachelor i miljøteknologi

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

  • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
  • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.