Ansøgning og optagelse

Har du en uddannelsesbaggrund fra SCIENCE, et andet fakultet eller et andet universitet i enten Danmark eller EU er optag på kandidatuddannelsen én gang om året: til blok 1 (omkring 1. september).

Ansøgningsperiode: 16. januar til 1. marts

Du kan forvente svar på din ansøgning senest 15. maj.

Ansøgning

Du skal søge om optagelse på kandidatuddannelsen via
den digitale ansøgningsportal for kandidatuddannelser.

Vigtigt: Københavns Universitet accepterer kun tre ansøgninger til kandidatuddannelser fra en enkelt ansøger i samme ansøgningsperiode. Hvis du sender mere end tre ansøgninger i samme periode, vil dine ansøgninger med fjerde prioritet eller lavere blive annulleret.

Ansøgningsbilag

Bachelorer fra SCIENCE med et direkte adgangsgivende ansøgningsgrundlag

Hvis du ansøger med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse fra SCIENCE og har et direkte adgangsgivende ansøgningsgrundlag, så skal du ikke uploade bilag til din digitale ansøgning. Du skal blot bede systemet om at indhente data om din uddannelsesbaggrund fra Københavns Universitet.

Bachelorer fra et andet fakultet eller universitet med et direkte adgangsgivende ansøgningsgrundlag

Hvis du ansøger med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse fra et andet fakultet eller dansk universitet (undtagen DTU eller CBS) og har et direkte adgangsgivende ansøgningsgrundlag, så skal du ikke uploade bilag til din digitale ansøgning. Du skal blot bede systemet om at indhente data om din uddannelsesbaggrund.

Hvis du ansøger med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse fra CBS, DTU eller et udenlandsk universitet og har et direkte adgangsgivende ansøgningsgrundlag, så kan du i den digitale ansøgningsportal desværre ikke benytte funktionen om dataudveksling for din uddannelsesbaggrund, og du skal derfor selv uploade følgende dokumentation:

  • Bekræftet kopi af eksamensbevis - kan eftersendes via den digitale ansøgningsportal fremtil 1. september
  • Bekræftet karakterudskrift - skal foreligge senest 1. marts
  • Bekræftet dokumentation for evt. tilmeldte eksamener

Øvrige ansøgere

Hvis du ansøger med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse som ikke er direkte adgangsgivende, så skal din ansøgning til faglig vurdering. Du kan i den digitale ansøgningsportal desværre ikke benytte funktionen om dataudveksling for din uddannelsesbaggrund, og du skal derfor selv uploade følgende dokumentation:

  • Bekræftet kopi af eksamensbevis - kan eftersendes frem til 20. september – Hvis du ikke har benyttet dataudveksling skal den bekræftede kopi enten sendes med alm. post eller indleveres hos vores Studenterservice
  • Bekræftet karakterudskrift - skal foreligge senest 1. marts
  • Bekræftet dokumentation for evt. tilmeldte eksamener – skal foreligge senest d. 1. marts, så det kan tælle med i den samlede vurdering af dine kvalifikationer
  • Dokumentation for beståede kurser, hvis du har en uafsluttet kandidatuddannelse (jf. oplysningspligt).
  • Egenvurdering hvori du oplister de kurser fra din bachelorgrad som dækker over de specifikke adgangskrav på den uddannelse du søger adgang på. Husk at inkludere både færdiggjorte kurser og kurser du vil have færdiggjort inden studiestart (eksempel på egenvurdering).
  • Evt. adgangsvurdering du har fået foretaget af SCIENCE.

Hvis du allerede har ansøgt digitalt, og din ansøgning er under behandling, kan du altid logge på systemet og tjekke op på status for hvor i ansøgningsprocessen, din ansøgning aktuelt befinder sig. Det er også her, du logger på for at læse de beskeder og afgørelser du modtager. Når der er en ny besked til dig, modtager du en mail på den mailadresse, vi har registreret på din ansøgning.  

Vurdering af ansøgning

Din ansøgning bliver vurderet ud fra de kriterier, som er beskrevet i studieordningen for kandidatuddannelsen. Vurderingen foretages af et optagelsesudvalg, der er udpeget af studienævnet.

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, skal du søge SU igen. Læs mere om SU på www.su.ku.dk.

Har du brug for teknisk hjælp til den digitale ansøgning kan du her få vejledning og information.

Ny ansøgningsdeadline til optagelsesrunden i 2018/19

Til optagelsesrunden i 2018/19 og fremover vil deadline for ansøgning til kandidatuddannelsen med studiestart 1. september være 1. marts.