Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i vand og miljø er en ny kandidatuddannelse, der fokuserer på globale vand- og miljøudfordringer. I løbet af studiet får du den nødvendige ekspertise til at arbejde med bæredygtig anvendelse og sikker forvaltning af verdens ferskvandsressourcer på et højt fagligt niveau.

Som kandidat vil du besidde en stærk kombination af viden inden for naturvidenskabelige, forvaltningsmæssige og samfundsøkonomiske aspekter af bæredygtig vandanvendelse. Dermed er du godt rustet til jobfunktioner inden for forskning, forvaltning, konsulentvirksomhed og projektstyring, der kræver indgående faglig viden. Efterspørgslen på denne kompetenceprofil er stærkt stigende på globalt plan, så du får gode muligheder for at arbejde internationalt.

Studiet udbydes af Københavns Universitet og University of Chinese Academy of Sciences i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, DTU og Syddansk Universitet. Uddannelsen foregår i Beijing, Kina.

Jobmuligheder

Med en kandidatgrad i vand og miljø kan du få arbejde inden for forskning, forvaltning, konsulentvirksomhed og projektstyring, fx i:

  • Tekniske konsulentvirksomheder
  • Fremstillingsvirksomheder, herunder virksomheder, der fremstiller miljøteknologiske produkter
  • Ministerier og offentlige institutioner, der opstiller de politiske rammer for vand- og miljøregulering og udfører de dertil knyttede tilsynsfunktioner
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Forskningsinstitutioner og virksomheder
  • Internationale organisationer
  • Fødevarevirksomheder og farmaceutiske virksomheder
  • Professionelle landbrugsorganisationer, bl.a. konsulentvirksomheder

Her kan du bidrage til at nedbringe og forebygge vandforurening, fremme bæredygtig vandanvendelse, beskytte miljøet, forbedre vandøkosystemernes tilstand og mindske skadevirkningerne fra oversvømmelser og tørke.