Undervisning og opbygning

Vand og miljø er en to-årig kandidatuddannelse, der fokuserer på fire hovedområder i hver sit modul:

 • Modul 1: Hydrologi, ferskvandsøkologi og biogeokemi
 • Modul 2: Forureningsfaktorer og forureningskontrol
 • Modul 3: Statistik, modellering og klimaforandringer
 • Modul 4: Forvaltning af vandforsyning og lovgivning på vandmiljøområdet

Som du kan se i nedenstående skema, er de fire moduler er placeret på første år af uddannelsen. Modulkurserne giver dig viden og kompetencer inden for grundlæggende discipliner som hydrologi, ferskvandsøkologi, statistik og næringsstofkredsløb. Derudover har du også mere specifikke og løsningsorienterede kurser såsom bekæmpelse af vandforurening, rensning af jord og grundvand, forvaltning af vandforsyning, og computermodellering af mulige scenarier for vandressourcer og vandkvalitet i fremtiden.

Uddannelsen samler således vigtige kurser, som giver dig kompetencer til at træffe beslutninger på et informeret grundlag i relation til vandmiljø, arealudnyttelse og økologi. Kurserne leder desuden op til det selvstændige og eksperimentelle speciale på uddannelsens andet år. Her går du i dybden med et emne og en problemstilling, du brænder for.

Undervisningen foregår på små hold, vekslende med intensive praktiske øvelser og ekskursioner over 2-3 dage. Den omfatter også fælles projekter, som spænder over de kurser, der udbydes inden for samme semester. Disse aktiviteter sikrer et højt indlæringsniveau og giver dig mulighed for at afprøve forsknings- og undersøgelsesmetoder både i praksis og teori.

Efter endt uddannelse tildeles du en kandidatgrad (MSc) i vand og miljø.

Uddannelsens opbygning: 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4
1. år
 • Biogeochemistry
 • Freshwater Ecology
 • Hydrology
 • Pollution Control and Water Treatment
 • Soil and Groundwater Pollution
 • Contaminants – Fate and Processes
 • Global Change
 • Geospatial Ecology
 • Integrated Catchment Modelling
 • Statistics
 • Water Policies and Legislation
 • Urban Water Management
 • Agricultural Water and Nutrients Management
 • Freshwater Ecosystem Management
2. år Speciale (60 ECTS)

 

     Obligatoriske kurser