Udenlandsk uddannelse

Hvis du har en udenlandsk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, er nedenstående information relevant for dig.

Hvornår skal du søge?

Du kan søge om optagelse en gang om året.

 • Studiestart 1. september
  Ansøgningsfrist: 1. marts (åbent for ansøgning fra 16. januar).
  Svarperiode: 1. marts til 10. juni (svar sendes løbende).
  Evt. ledige pladser: 1.-15. juni (svar sendes løbende).

Hvis du har overskredet tidsfristerne, har du mulighed for at søge om dispensation.

Husk at tjekke din ansøgning løbende

Efter ansøgningsfristen er det meget vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Universitetet sender løbende tilbud om optagelse via ansøgningsportalen. Hvis du modtager tilbud om en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen. Hvis du ikke bekræfter rettidigt (tidsfristen vil fremgå af dit svarbrev), mister du pladsen.

Hvordan søger du?

Du skal oprette din ansøgning i Den digitale ansøgningsportal, hvor du også uploader dine bilag. Bemærk, at du maksimalt må oprette tre ansøgninger til uddannelser på KU med samme studiestart. Ansøgninger derudover vil blive annulleret.

Den digitale ansøgningsportal fungerer bedst, når du bruger Firefox som browser. Hold eventuelt brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning.

Begynd din ansøgning i god tid. Hvis teknikken driller og du ikke får afsendt din ansøgning inden ansøgningsportalen lukker ned, skal du tage et screendump af skærmen, der viser fejlen. Dette sender du til kaoptag@hum.ku.dk inden for 24 timer

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det. Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

 

Det er påkrævet, at du uploader dokumentation for dine beståede fag og kurser, og/eller et diploma supplement. Dokumentationen for beståede fag og kurser skal indeholde en udførlig liste over de fag og kurser du har gennemført, og dine karakterer skal fremgå. Desuden skal de forskellige kursers antal point/timer kurset tæller også fremgå.

Det er ikke nødvendigt at konvertere karakterer eller point til det danske/europæiske (ECTS) pointsystem.

Bemærk at det kun er kurser på din bacheloruddannelse,som  tages i betragtning  i forbindelse med vurderingen af, om du opfylder adgangskravene.

Oversættelse af dokumentation

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt på et andet sprog, skal du uploade en certificeret oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du endnu ikke har afsluttet din bacheloruddannelse

Hvis du ikke har afsluttet din bacheloruddannelse ved ansøgningsfristen, skal du vedlægge en liste over alle igangværende kurser samt tilmeldte eksamener.

 

Du skal uploade dit bachelorbevis, eller tilsvarende dokumentation som bekræfter, at du har afsluttet uddannelsen. Bachelorbeviset skal være udstedt af din uddannelsesinstitution.

Vær opmærksom på, at vi også skal have dit bachelorbevis fysisk inden studiestart. Hvis du tilbydes optagelse, får du nærmere informationer om, hvordan vi skal have dit bevis.

Oversættelse af dokumentation

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt på et andet sprog, skal du uploade en certificeret oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument.

Hvis du endnu ikke har afsluttet din bacheloruddannelse

Hvis du ikke har afsluttet din bacheloruddannelse ved ansøgningsfristen, skal du vedlægge en liste over alle igangværende kurser samt tilmeldte eksamener.

Se mere under ovenstående punkt om dokumentation for beståede fag og kurser.

 

 

Du skal uploade en beskrivelse af din bacheloruddannelse (fx et diploma supplement eller din studieordning). Beskrivelsen af din bacheloruddannelse er typisk offentliggjort på din uddannelsesinstitutions hjemmeside, eller udstedt i fysisk format af din uddannelsesinstitution.

Beskrivelsen af din bacheloruddannelse skal indeholde følgende:

 • Forudsætningen for at opnå bachelorgraden, deriblandt det estimerede antal år for fuldførelse ved fuldtidsstudie og nødvendige antal point/timer for at færdiggøre uddannelsen.
 • En beskrivelse af det nationale karaktersystem for din uddannelse. Du er ikke påkrævet at konvertere karaktersystemet til det danske/europæiske system.
 • En beskrivelse af målsætning og indhold af din bacheloruddannelse.

Det er påkrævet, at du uploader en beskrivelse af din bacheloruddannelse (fx et diploma supplement eller din studieordning). Beskrivelsen af din bacheloruddannelse er typisk offentliggjort på din uddannelsesinstitutions hjemmeside, eller udstedt i fysisk format af din uddannelsesinstitution.

Beskrivelsen af din bacheloruddannelse skal indeholde:

 • Forudsætningen for at opnå bachelorgraden, deriblandt det estimerede antal år for fuldførelse ved fuldtidsstudie og nødvendige antal point/timer for at færdiggøre uddannelsen.
 • En beskrivelse af det nationale karaktersystem for din uddannelse. Du er ikke påkrævet at konvertere karaktersystemet til det danske/europæiske system.
 • En beskrivelse af målsætning og indhold af din bacheloruddannelse.

Oversættelse af dokumentation

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt i et andet sprog, skal du uploade en oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument. Oversættelsen af beskrivelsen af din bacheloruddannelse behøver ikke være certificeret.

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt i et andet sprog, skal du uploade en oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument. Oversættelsen af beskrivelsen af din bacheloruddannelse behøver ikke være certificeret.

 

Du skal vedlægge en beskrivelse af relevante kurser, som du har gennemført på din bacheloruddannelse.

Informationerne kan ofte findes og kopieres fra din uddannelsesinstitutions hjemmeside eller online kursuskatalog. Det kan også være udstedt som et separat dokument af din uddannelsesinstitution.

Kursusbeskrivelserne skal indeholde følgende:

 • Et kort referat af hvert enkelt kursus’ indhold og læringsmål
 • En litteraturliste/bibliografi for hvert enkelt kursus
 • Eksamenstype (fx skriftlig, mundtlig eller hjemmeeksamen) for hvert enkelt kursus 

Se et eksempel af en kursusbeskrivelse fra Københavns Universitet her.

Oversættelse af dokumentation

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt i et andet sprog, skal du uploade en oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument. Oversættelsen af kursusbeskrivelserne behøver ikke være certificeret.

 

I en redegørelse for akademisk relevans skal du argumentere for, hvordan din bacheloruddannelse og eventuelle erhvervsrettede erfaringer (praktik, betalt arbejde osv.) kvalificerer dig til at blive optaget på den ønskede kandidatuddannelse (max. 2400 anslag)

 

Det er påkrævet, at du uploader et Curriculum Vitae (CV).

Dit CV bør indeholde følgende information:

 • Erhvervserfaring
 • Uddannelseshistorik, deriblandt eventuelle udvekslingsforløb
 • Relevante akademiske aktiviteter og/eller publikationer
 • Aktiviteter uden for undervisning, deriblandt relevante praktikforløb, studenterjobs, og/eller frivilligt arbejde
 • Sprogkundskaber og sprogkyndighedsniveau

 CV’et skal være på dansk, norsk eller svensk

 

Det er påkrævet, at du dokumenterer dit statsborgerskabsstatus ved at uploade en kopi af dit pas, såfremt du ikke er nordisk eller EU-statsborger.

Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er indehaver af et pas, kan du uploade en kopi af dit nationale ID-kort for indledende bedømmelse.

Hvis du er non-EU/EØS borger, som på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark med en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, er det også nødvendigt, at du uploader en kopi et gyldigt dansk opholdskort (både forside og bagside) til den digitale ansøgningsportal, herunder følgebrevet fra SIRI.

 

En redegørelse for opfyldelse af adgangskravet (inkl. tilhørende ECTS-point).

Hent skabelon til redegørelse

 

 

 

 

  

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København.

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.

 

 

 

Verificering af bachelorbevis og andre dokumenter

Det er påkrævet, at alle optagede studerende fremsætter originale dokumenter og bachelorbevis til verificering ved ankomst til Det Humanistiske Fakultet.

Københavns Universitet forbeholder sig retten til at verificere al information, som du har vedlagt i din ansøgning. Al forfalskning vil blive anmeldt til relevante myndigheder, og optagelse vil øjeblikkeligt blive ophævet.

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

Uddannelsesgebyr

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.