Faglig profil og job

Studiet fokuserer på undersøgelser af billedmedier og visuelle former inden for nutidig kultur. Uddannelsen har tre centrale områder: teori, analyse og praksis – bl.a. med fokus på, hvordan visuelle udtryk og kommunikation påvirker os i en digital kultur.

Visuel kultur benytter sig af et bredt spektrum af teoretiske positioner og inddrager fx sociologi,  semiotik, medieæstetik, imagination, design thinking, kulturstudier og oplevelsesøkonomi. Et centralt begreb er visualitet, som handler om, hvordan det visuelle struktureres i forskellige sammenhænge. Viden om teori sættes i relation til analyser, hvor teoretiske problemstillinger afprøves i forhold til visuelle fænomener. Derudover arbejdes med projekt- og konceptudvikling indenfor visuel kommunikation, hvor formålet er at bygges bro mellem teori og praksis i samarbejde med eksterne aktører. Se en liste over udvalgte specialeemner på Visuel Kultur

På uddannelsens 3. semester har du mulighed for at indgå i en mentorordning og du har mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis og tage et projektorienteret forløb hos en virksomhed eller organisation. 

Jobmuligheder

Med en uddannelse i visuel kultur er du kvalificeret til at arbejde inden for bred vifte af institutioner indenfor både den private og offentlige sektor. Uddannelsen retter sig især mod områder, hvor der arbejdes med billeder og visuel kommunikation.

Jobmulighederne kan variere alt efter hvilket fag, du har valgt at kombinere uddannelsen i visuel kultur med. Uddannelsens kandidater kan fx arbejde med markedsføring og PR,  festivalkoordinering, medieproduktion, undervisning, museums- og informationsformidling, kritiker- og anmeldervirksomhed, kuratorvirksomhed m.m.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra visuel kultur bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Læs også om forskning på faget  eller undervisning og opbygning .