Faglig profil og job - Kandidat i visuel kultur – Københavns Universitet

Visuel kultur > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Studiets faglige profil fokuserer på undersøgelser af billedmedier og visuelle former inden for nutidig kultur. Uddannelsen har tre centrale områder: teori, analyse og praksis med særligt fokus på den digitale teknologis teoretiske og praktiske dimensioner. 

Visuel kultur benytter sig af et bredt spektrum af teoretiske positioner og inddrager sociologi, antropologi, semiotik, kønsteorier, psykoanalyse, globaliseringsteorier, imagination, diskursteori, oplevelsesøkonomi, film- og medieteori, medieæstetik, mode og design, kulturstudier, performance studier, management og branding. Et centralt begreb er visualitet, som handler om, hvordan det visuelle struktureres i forskellige sammenhænge.  Viden om teori sættes i relation til analyser, hvor teoretiske problemstillinger afprøves i forhold til visuelle fænomener. Derudover arbejders med projekt- og konceptudvikling, hvor teorien forstås, formidles og udvikles gennem praktisk arbejde med et konkret produkt. 

Uddannelsen er opbygget af obligatoriske og valgfrie studieelementer. De obligatoriske er: 

  • Visualitetsteori:
    Du introduceres til grundlæggende teori i en historisk, social og samtidsmæssig kontekst.
  • Digital praksis og teori:
    Gennem konkrete cases får du viden om digitale medierings- og kommunikationsværktøjer og lærer at integrere digital teori og praksis i konceptudvikling. 
  • Analytik/Visuelle felter:
    Du lærer at analysere, diskutere og perspektivere visuelle fænomener og problemfelter i forhold til forskellige teorifelter. 

På uddannelsens 2. og 3. semester har du mulighed for at indgå i en mentorordning og du har mulighed for at afprøve din e kompetencer i praksis og tage et projektorienteret forløb hos en virksomhed eller organisation. 

Jobmuligheder

Med en uddannelse i visuel kultur er du kvalificeret til at arbejde inden for bred vifte af institutioner indenfor både den private og offentlige sektor. Uddannelsen retter sig især mod områder, hvor der arbejdes med billeder og visuel kommunikation. 

Jobmulighederne kan variere alt efter hvilket fag, du har valgt at kombinere uddannelsen i visuel kultur med. Uddannelsens kandidater kan fx arbejde med markedsføring og PR, mode, design, festivalkoordinering, medieproduktion, undervisning, museums- og informationsformidling, kritiker- og anmeldervirksomhed, kuratorvirksomhed og med videre forskning.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra visuel kultur bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Læs også om forskning på faget  ellerundervisning og opbygning .