Forskning på faget

Visuel kultur er et bredt og mangfoldigt forskningsfelt, der undersøger billeder og visuelle fænomener. Forskningen fokuserer på centrale teoretiske begreber som visualitet, digitalitet og imagination ligesom visuel kultur undersøger billeddannelsesprocesser og billedets betydning i kulturel, social og og historisk kontekst. 

Visuel kultur trækker på en række analytiske, metodiske og teoretiske felter, der spænder fra den angloamerikanske tradition i visuelle studier og kulturstudier til den kontinentale tradition inden for billedvidenskab og desuden design og arkitektur, nye medier, mediekunst, Bio Art, performancestudier, japansk samtidskunst, visuel antropologi og etnometodologi, non-repræsentationel teori, ANT og New Materialism. 

Forskningsaktiviteterne på visuel kultur er forankret i fagfællebedømt produktion på internationalt niveau og inkluderer en række tidssvarende projektorienterede aktiviteter, der er knyttet til de enkelte forskeres profil og deres netværk.