Eksempler på specialer

Undervejs i studiet i visuel kultur kan du arbejde selvstændigt med forskellige aktuelle kulturelle og samfundsmæssige emner, der er knyttet til visuelle fænomener. Du kan trække på dine faglige interesser fra både din bacheloruddannelse og tilvalgsfag og sætte dem i sammenhæng med visuel kultur, eksempelvis i dit speciale.

Her kan du læse lidt mere om udvalgte specialer på Visuel Kultur