Kandidat i religionssociologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i religionssociologi på Københavns Universitet

Kandidat i religionssociologi

BEMÆRK: Per 1. februar 2018 bliver religionssociologi lagt sammen med religionshistorie i én samlet kandidatuddannelse i religionsvidenskab. Sammenlægningen er aktuel for studerende, der optages per 1. september 2018 eller senere.

På kandidatuddannelsen i religionssociologi arbejder de studerende med religion i et samfundsvidenskabeligt perspektiv og fordyber sig i religionssociologiske problemstillinger og undersøgelser.

Uddannelsen fokuserer på religionernes historiske udvikling og deres nutidige fremtræden. Religionerne studeres sociologisk og antropologisk og ved hjælp af tekster og andet kildemateriale. Desuden vil de studerende blive trænet i at analysere religionssociologiske kildemateriale både kvalitativt og kvantitativt.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studiemiljø

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på religionssociologi?

Læs om studiemiljøet på uddannelsen.