Kandidat i religionssociologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i religionssociologi på Københavns Universitet

Kandidat i religionssociologi

På kandidatuddannelsen i religionssociologi arbejder du med religion kombineret med fag som sociologi, socialpsykologi og antropologi, og du fordyber dig i religionssociologiske problemstillinger og undersøgelser.

Der er bl.a. fokus på religionernes historiske udvikling og deres nutidige fremtræden. Du studerer religionerne på baggrund af tekster og andet kildemateriale, og du kommer til at læse kilderne på originalsproget på et af områderne. Det betyder, at det er nødvendigt, at du har kendskab til et fremmedsprog (arabisk, hebraisk, klassisk græsk, latin eller andet).

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. april med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studiemiljø

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på religionssociologi?

Læs om studiemiljøet på uddannelsen.