Aktuelt om bacheloruddannelserne

Ny uddannelse i medicinalkemi

Du skal læse KU's nye bacheloruddannelse i medicinalkemi, hvis du vil lære hvordan lægemiddelstoffer virker, opdages, designes, syntetiseres og udvikles. Læs meget mere om uddannelsen her.

Dit gennemsnit kan blive lavere fra 2021, hvis du supplerer. 

KU har tidligere varslet, at ansøgere, der supplerer fra og med i år, skal have foretaget en genberegning af deres karaktergennemsnit. Genberegningen er nu udskudt . Børne- og Undervisningsministeriet har besluttet, at reglen først skal træde i kraft ved optagelsen 2021. Læs om supplering og genberegning her.

Ny kvote 2-model bliver taget i brug næste år

Optagelsesproceduren for kvote 2 vil fra 2021 bestå af en prøve og et interview, som det oprindeligt var planlagt til i år. Alle ansøgere skal næste år besvare prøven og det skriftlige interview ved fysisk tilstedeværelse i KU’s eksamenshus. Resultater fra prøven, interviewbesvarelser og karakterer fra den adgangsgivende eksamen danner grundlag for, hvem der bliver tilbudt en kvote 2-plads.

Hurtigstartsbonus er afskaffet

Nu kan du ikke længere kan få ganget dit gennemsnit med 1,08, hvis du søger om optagelse inden for to år. Hurtigstartsbonussen er afskaffet i adgangsbekendtgørelsen.

MEN det kan stadig betale sig at starte med at studere inden for to år, hvis du vil have SU lige så længe som dine medstuderende. Læs mere under "Antal SU-klip" på su.dk. 

Forældreguide

Vi har lavet en guide til dig, der gerne vil støtte din søn eller datter i ansøgningsprocessen.

Din studiestart 2020

Alle uddannelser på KU arbejder allerede nu hårdt på, at studiestarten bliver så god, sjov og tryg som muligt for dig, der bliver ny studerende. Alle dine aktiviteter bliver tilrettelagt, så de er i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. Uddannelserne er i gang med at udvikle helt nye måder at afholde din studiestart . Det vil blive en blanding af fysiske og online aktiviteter, der er tilpasset de enkelte uddannelser. Fokus vil være på, at du kommer godt i gang på din nye uddannelse både fagligt og socialt.

Den traditionelle Immatrikulationsfest, hvor alle de cirka 7000 nye studerende plejer at være inviteret til at mødes med rektor på universitetet, bliver i år for første gang afholdt som et online event. KU har desuden besluttet, at der ikke kan afholdes hytteture i efteråret 2020. Din uddannelse vil vurdere, om turen kan udskydes til 2021, men her og nu er fokus på at ryste nye studerende sammen på andre måder. Læs mere om studiestarten