Aktuelt om bacheloruddannelserne

Højeste ansøgertal nogensinde

Den 5. juli var der ansøgningsfrist til bacheloruddannelserne i kvote 1. Københavns Universitet har modtaget 33.703 ansøgninger, hvilket svarer til en stigning på mere end 35 procent. Læs mere om ansøgertallene.

Ny uddannelse i medicinalkemi

Du skal læse KU's nye bacheloruddannelse i medicinalkemi, hvis du vil lære hvordan lægemiddelstoffer virker, opdages, designes, syntetiseres og udvikles. Læs meget mere om uddannelsen her.

Dit gennemsnit kan blive lavere fra 2021, hvis du supplerer. 

KU har tidligere varslet, at ansøgere, der supplerer fra og med i år, skal have foretaget en genberegning af deres karaktergennemsnit. Genberegningen er nu udskudt . Børne- og Undervisningsministeriet har besluttet, at reglen først skal træde i kraft ved optagelsen 2021. Læs om supplering og genberegning her.

Ny kvote 2-model bliver taget i brug næste år

Optagelsesproceduren for kvote 2 vil fra 2021 bestå af en prøve og et interview, som det oprindeligt var planlagt til i år. Alle ansøgere skal næste år besvare prøven og det skriftlige interview ved fysisk tilstedeværelse i KU’s eksamenshus. Resultater fra prøven, interviewbesvarelser og karakterer fra den adgangsgivende eksamen danner grundlag for, hvem der bliver tilbudt en kvote 2-plads.

Din studiestart 2020

På grund af COVID-19 bliver studiestarten på din uddannelse en blanding af online aktiviteter og fysiske aktiviteter på campus. Uanset hvor og hvordan, så vil der være tutorer til at hjælpe dig. Tutorerne er studerende fra din uddannelse, der har lyst til at gøre din studiestart til en god oplevelse.
 
Du bliver også inviteret til den traditionsrige immatrikulationsfest, der i år bliver virtuel, hvor rektor byder velkommen til hele den nye årgang studerende på Københavns Universitet online.
 
Læs mere om studiestarten