Bachelor i europæisk etnologi

Etnologi handler om menneskers hverdagsliv og betingelserne for dette – både nutidigt og historisk.

På uddannelsen er der især fokus på kulturelle forskelle med hovedvægt på danske forhold i en europæisk sammenhæng. Som studerende lærer du at håndtere kvalitative metoder såsom interviews, deltagerobservation og studiet af historiske kilder. Du lærer også om kulturteori og kulturanalyse, samt hvordan man formidler hverdagens kompleksitet, som den udspiller sig på arbejdspladsen, i familien, som flygtning osv. Læs mere om hvad du kan med uddannelsen.

Mød de studerende

Billede af oversigt over studiet
Glad pige fra instagram