Hvorfor læse forhistorisk arkæologi

Den ene dag graver du en flintøkse fri af jorden, den næste sidder du på biblioteket og pløjer dig gennem tykke bøger om flintsten for at finde ud af, hvornår øksen er fra, og hvad det kan fortælle os om fortidens mennesker og kulturer.

Hvad kan jeg blive? 

Som arkæolog kan du blandt andet få arbejde på landets museer og kulturinstitutioner og komme til at beskæftige dig med udgravning, bevaring, formidling og forvaltning af den ældre materielle kulturarv.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi består af de fagelementer, som du kan se i skemaet nedenfor. 

1. år

1. semester
2. semester

Introduktion til arkæologi og humanistisk videnskabsteori (15 ECTS)

Metode 1: feltarkæologisk metode med forskningsområde (15 ECTS)

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 1: jernalder og vikingetid (15 ECTS) Forhistorisk arkæologisk periodekursus 2: senpalæolitikum og mesolitikum (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (15 ECTS)

Forhistorisk arkæologi metode 3: kritik og formidling med forskningsområde (15 ECTS)

Arkæologisk teori  (15 ECTS)

Forhistorisk arkæologisk periodekursus 3: neolitikum og bronzealder (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Undervisningen på forhistorisk arkæologi

Årgangene på forhistorisk arkæologi er relativt små med 20-30 studerende. I nogle af de teori- og metodeintroducerende fag vil du derfor blive undervist sammen med studerende fra den beslægtede uddannelse i klassisk arkæologi. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussioner mellem studerende og undervisere, projekter, skriftlige øvelser og ekskursioner. Uddannelsen har både en teoretisk og en praktisk dimension, og du kommer til at arbejde med analyse af konkrete genstande. På forhistorisk arkæologi foregår en del af undervisningen således på Nationalmuseet, Sagnlandet Lejre Vikingeskibsmuseet i Roskilde og på Københavns Museum. 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi. Du kommer igennem 9 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat i forhistorisk arkæologi kan du bl.a. finde arbejde på museer og kulturinstitutioner, med udgravning, bevaring, formidling og forvaltning af den ældre kullturarv.

FAQ Karrieremuligheder

 

På forhistorisk arkæologi beskæftiger du dig med studiet af materielle levn fra især oldtiden og middelalderen. Du studerer levn fra Europa og Middelhavsområdet, Nordatlanten og Afrika, men hovedvægten er på Norden og Nordeuropa set i et større perspektiv.

Du lærer dels de teknikker og metoder, der anvendes til at finde og behandle levn fra fortiden, dels de teorier og metoder, der anvendes i fortolkningen af de materielle fund. 

Uddannelsen giver dig en grundlæggende viden om den menneskeskabte materielle kultur som forudsætning for at kunne afdække, forvalte, vurdere og formidle vores fælles kulturarv. Du bliver i stand til at arbejde med kulturelle analyser i et meget langt tidsperspektiv og får kendskab til geologiske og biologiske data, ligesom du vil kunne løse opgaver i felten.

Læs om forskningen i forhistorisk arkæologi.

 

 

 

 

Som arkæolog kan du blandt andet få arbejde på landets museer og kulturinstitutioner og komme til at beskæftige dig med udgravning, bevaring, formidling og forvaltning af den ældre materielle kulturarv. Uddannelsen giver en høj grad af tværfaglighed og metodisk-teknisk kunnen, og du vil derfor være kvalificeret til jobs inden for administration, informationssøgning og kulturformidling. Ekskursioner og feltarbejde undervejs i uddannelsen gør, at de fleste kandidater har et godt netværk på relevante arbejdspladser, når de afslutter uddannelsen.

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i forhistorisk arkæologi hører hjemme på Saxo-Instituttet, som omfatter uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for fagområderne forhistorisk og klassisk arkæologi, europæisk etnologi, klassisk græsk, latin, græsk og latinsk middelalderfilologi samt historie. Instituttet tilbyder studie- og erhvervsvejledning, forskelligartede studiefaciliteter og et righoldigt bibliotek, der dækker alle de nævnte fagområder, og som dagligt betjener instituttets studerende og forskere.

Instituttet sætter et godt studiemiljø højt - både mellem undervisere og studerende og de studerende imellem. Studiemiljøet er kendetegnet ved en god og behagelig omgangstone, gensidigt engagement og ønsket om at skabe et rart, videnbegærligt og vidensudvekslende sted at være. Og har man brug for råd eller vejledning, er studievejlederens dør (og e-mailadresse) altid åben.

Men et godt studiemiljø kommer ikke af sig selv. Som studerende er du del af en helhed, og du har muligheden for at sætte dit præg på omgivelserne ved eksempelvis at engagere dig i råd og udvalg.

På Saxo-Instituttet på Københavns Universitet findes bibliotek, læsesal samt andre faciliteter for de studerende. Fagets og afdelingens studerende omgås på tværs af studier og årgange i et levende og intimt studiemiljø og har fælles café. Der arrangeres med jævne mellemrum faglige seminarer, foredrag og andre arrangementer.

I denne lille film produceret af studerende på Saxo-Instituttet kan du få et indtryk af studiemiljøet i den studenterdrevne Café Helga.

Herudover er der masser af muligheder på fakultetet for både at benytte sig af de andre fags kurser og biblioteker samt at bruge grupperum, læsepladser, trådløst internet, it-lokaler, få en specialeplads eller kurser i hvordan du kommer fra studiet til dit første job.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Undervisningen på forhistorisk arkæologi foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Det gjorde virkelig indtryk på mig, for da jeg var lille, og gik i folkeskole og var på Nationalmuseet med mine klassekammerater, der var jeg den eneste, der syntes, det var spændende. Men herude synes ALLE, det er spændende. Det er sådan en fed oplevelse at kunne dele det med andre.

Zeenat og Clara, studerende på forhistorisk og klassisk arkæologi, fra KU Studieliv podcasten
Zeenat og Clara fra forhistorisk og klassisk arkæologi KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i forhistorisk arkæologi.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse forhistorisk arkæologi kan du kontakte studievejledningen på Saxo-Instituttet på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - forhistorisk arkæologi

 

For mere end 99% af menneskets historie har vi kun de arkæologiske (eller materielle) oplysninger at gå efter. For de senere perioder giver de materielle ting os oplysninger, vi ikke kan få på anden vis!

 

 

Det er det, vi er til for: Kultur, samfund og materiel historie, i samklang med mange andre oplysninger - fra fortidens klima- og naturforhold til skrevne dokumenter. Og så er vi meget interesseret i andre kulturer, som vi lærer meget af!

 

 

Nej, analyser af fundmaterialet, studier, formidling og 1000 andre ting tager den meste tid.

 

 

Nej, både i Danmark, Norden, Europa og uden for Europa; arkæologien er både national og international.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemt! Vi formidler på mange forskellige måder, videnskabeligt, populært, ved tekst, visuelt, gennem udstillinger, på internettet, osv.

 

 

Bestemt! Den danske arkæologiske uddannelse er en af de bedste i verden, og danske arkæologer har fået stillinger i andre nordiske lande, på Grønland samt i andre både europæiske og ikke-europæiske lande.

 

 

 

 

Lignende uddannelser