Bachelor i klassisk arkæologi

På uddannelsen i klassisk arkæologi går du på opdagelse i Italiens og Grækenlands forhistoriske og antikke kulturer helt tilbage fra de første spor af mennesker og frem til Romerrigets fald.

Det primære fokus er på de konkrete materielle levn, som du kan være med til at finde, beskrive, datere og fortolke. Men du kommer også til at arbejde med de klassiske kulturers historiske betydning for vestlig europæisk kultur. Læs mere om, hvad du kan med uddannelsen.