Bachelor i klassisk arkæologi

Når du læser klassisk arkæologi går du på opdagelse i Italiens og Grækenlands antikke kulturer helt tilbage fra de første spor af mennesker og frem til Romerrigets fald.

Uddannelsen i klassisk arkæologi handler om udforskningen af Grækenland (de hellenistiske rigers) og Italiens (Romerrigets) kulturer og du kommer til at arbejde med de klassiske kulturers betydning for vestlig europæisk kultur. Uddannelsens primære fokus er på de konkrete materielle levn, som du kan være med til at udgrave, beskrive, datere og fortolke i undervisningen og på museer.

Hvor andre humanistiske fag beskæftiger sig med menneskets intellekt, er arkæologiens område den materielle virkelighed -  resultaterne af menneskets tanker, indbyrdes kommunikation og handlinger. De materielle levn omfatter principielt alle fysiske genstande og forhold, som er bearbejdet af mennesker enten i form eller kontekst. Derfor trækker arkæologien både på humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige teorier og metoder.

Læs mere om, hvad du kan med uddannelsen.