Kandidat i klassisk arkæologi

Forskning i form af feltarbejde, udgravning og genstandsanalyse samt museumsformidling. Det er blot nogle af de arbejdsopgaver, du vil møde som studerende og færdig kandidat på klassisk arkæologi.

Studieområdet er Grækenland og Italiens tidlige historiske og antikke kulturer. De antikke kulturers betydning for vestlig, europæisk kultur indgår også som et studieelement. På kandidatuddannelsen vil du blandt andet skulle lokalisere, afdække og analysere antikke levn for at kunne fortolke fund og diskutere samfunds- og kulturforhold i middelhavsområdet.

Du skal arbejde med de græske, italiske, etruskiske og romerske materielle kulturer i hele deres geografiske udstrækning fra bronzealder til og med senantikken. Studiet omfatter aspekter som beboelsesmønstre, topografi, billedfortolkning, kommunikation og økonomiske og sociale forhold.

Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi forudsætter kendskab til fagets historik og antikreception samt til randkulturerne i et omfang, der er relevant for forståelsen af forholdene i middelhavsområdet.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.