Kandidat i ægyptologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i ægyptologi på Københavns Universitet

Kandidat i ægyptologi

På kandidatuddannnelsen i ægyptologi fordyber du dig i det enorme kildemateriale den oldægyptiske civilisation har efterladt - skriftlige kilder og materielle levn som templer, grave, huse og byer. Uddannelsen følger samme studieordning som kandidatuddannelserne i assyriologi og nærorientalsk arkæologi.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studieliv

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på ægyptologi?

Læs om studielivet på uddannelsen.