Faglig profil og job

Ægyptologi er studiet af oldægyptisk civilisation - en af verdenshistoriens to tidligste højkulturer fra de ældste tider og frem til den tid, hvor landet bliver kristent, ca. 3000 f.Kr. til det 4. årh. e.Kr.

Studiet omfatter samfundsforhold, historie, religion, kunst og videnskab. Hovedvægten i uddannelsen ligger på at lære og forholde sig til det enorme kildemateriale den oldægyptiske civilisation har efterladt. Dvs. skriftlige kilder, men også materielle levn som templer, grave, huse og byer. Sprogundervisningen koncentrerer sig om det klassiske sprogtrin, kaldet middelægyptisk.

Jobmuligheder

Kandidatuddannelsen i ægyptologi sigter primært på arbejde inden for undervisning, forskning og museer. Der er dog kun ganske få stillinger inden for disse områder, så det er en god ide at gøre din uddannelser bredere med henblik på fx kulturformidling, informationsteknologi og administration. Færdiguddannede har således også fundet job i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra ægyptologi bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.