Afrikastudier
Agronomi
Antropologi
Anvendt kulturanalyse
Asienstudier
Assyriologi
Audiologopædi
Bioentreprenørskab
Bioinformatik
Biokemi
Biologi
Biologiske løsninger
Bioteknologi
Bæredygtig skov- og naturforvaltning
Dansk
Datalogi
Datalogi (erhvervskandidat)
Engelsk
Europas religiøse rødder
Europæisk etnologi
Farmaceutisk videnskab
Farmaci
Film- og medievidenskab
Filosofi
Folkesundheds-videnskab
Forhistorisk arkæologi
Forsikringsmatematik
Fransk sprog og kultur
Fysik
Fødevareinnovation og sundhed
Fødevarevidenskab
Geografi og geoinformatik
Geologi-geoscience
Globale naturressourcer og udvikling
Global skovforvaltning
Global sundhed
Global udvikling
Grønlandske og arktiske studier
Historie
Human ernæring
Humanbiologi
Humanfysiologi
Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab
Husdyrvidenskab
Immunologi og inflammation
Indianske sprog og kulturer
Informationsvidenskab og kulturformidling
Integrerede fødevarestudier
Interkulturelle markedsstudier
Interreligiøse islamstudier
It og kognition
Italiensk sprog og kultur
Jordbrugsøkonomi
Jura
Jura (erhvervskandidat)
Kemi
Klassisk arkæologi
Klassisk græsk
Klimaforandringer
Kognition og kommunikation
Kommunikation og it
Kunsthistorie
Kvanteinformations-videnskab
Landskabsarkitektur
Latin
Lingvistik
Litteraturvidenskab
Lægemiddelvidenskab
Matematik
Matematik-økonomi
Medicin
Medicin og teknologi
Medicinalkemi
Mellemøstens sprog og samfund
Migrationsstudier
Miljø- og natur-ressourceøkonomi
Miljøvidenskab
Moderne kultur
Molekylær biomedicin
Musikvidenskab
Nanoscience
Nanoscience og teknologi (Kina)
Naturforvaltning
Naturressourcer og udvikling
Neurovidenskab
Nærorientalsk arkæologi
Odontologi
Portugisiske og brasilianske studier
Psykologi
Pædagogik
Religionsvidenskab
Retorik
Samfundsfag
Samfundsvidenskabelig jura
Sikkerheds- og risikoledelse
Skovbrugsvidenskab
Social datavidenskab
Sociologi
Spansk og latinamerikansk sprog og kultur
Sprogpsykologi
Statistik
Statskundskab
Statskundskab (erhvervskandidat)
STEM-undervisning
STEM-undervisning (erhvervskandidat)
Sundhed og informatik
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
Teater- og performancestudier
Teologi
Tværkulturelle studier
Tysk sprog og kultur
Vand og miljø (Kina)
Veterinærmedicin
Visuel kultur
Ægyptologi
Økonomi
Østeuropastudier